Steven Lukes

Steven Lukes (roj. 1941) je profesor sociologije na Univerzi New York ter med drugim gostujoči profesor na pariški École des hautes études sociales in jeruzalemski hebrejski univerzi. Je član britanske Akademije znanosti. V strokovnih člankih s področja politične in družbene teorije obravnava zlasti individualizem, koncept »dobre« družbe, problematiko racionalnosti, oblasti in vladanja ter morale; v zadnjem času se posveča zlasti sociologiji morale in analizi novih form liberalizma.Njegova najbolj odmevna dela so, poleg pričujočega: Emile Durkheim: His Life and Work (1971), Power: A Radical View (1975), Moral Conflict and Politics (1991) in Liberals and Cannibals: The Implications of Diversity (2003).