Taras Kermauner

Taras Kermauner (1930-2008), dr. literarnih ved in član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, je bil s svojimi filozofskimi in literarnozgodovinskimi deli eden ključnih ustvarjalcev slovenske kulture druge polovice 20. stoletja. Vpetost v kritično opozicijo enoumju, nenehen intelektualni angažma in živa pričujočnost v javnih polemikah in vrenjih so ga vzpostavili za spiritus movens najprodornejših kulturnih gibanj in dejanj. Kot pisec in urednik je v naš prostor vnašal ne le sveže ideje iz vpričnih najrelevantnejših svetovnih mišljenjskih tokov ter jih reflektiral, temveč tudi razvil lastno metodologijo, razlago in vrednotenje umetniških del, kulturnega dogajanja in človekovega družbenega bivanja sploh.

Med drugim je sodeloval v uredništvu Besede, Perspektiv, Problemov, Nove revije…, kot dipl. filozof je v letih 1957/58 študiral v Parizu pri znamenitem Henryju Lefebvru, bil redni profesor dramaturgije na ljubljanski univerzi…

Je avtor več kot sto samostojnih knjižnih del, posvečenih slovenski kulturi in umetnosti, še zlasti dramatiki. Med temi zaseda posebno mesto opus Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike, ki je kontinuirano izhajal celo desetletje.

Spremne besede: