Tariq Ali

Tariq Ali, rojen l.1943 v Lahoreju, je družboslovec in pisatelj, pa tudi scenarist in urednik New Life Review. Od sredine šestdesetih let živi v Londonu. Kot kritični intelektualec levičarske provenience se je angažiral v študentskih nemirih leta 1968 ter deloval v okviru Russell-Sartrovega sodišča za vojne zločine v Vietnamu. Napisal je več knjig na temo svetovne zgodovine in politike, pet romanov in številne scenarije za film in gledališče. Med njegova najpomembnejša družboslovna dela sodijo: 1968 and After: Inside the Revolution (1978), Can Pakistan Surviveč (1982), The Nehrus and the Gandhis (1985), Street Fighting Years: An Autobiography of the Sixties (1987) in Revolution from Above: Where is the Soviet Union Goingč (1988).