Tonči Kuzmanić

Tonči Kuzmanič, dr. politologije, se je šolal v Splitu in v Ljubljani, kjer je na Filozofski fakulteti v Ljubljani doktoriral na temo »Teorija političnega prostora in razreševanje konfliktov«.V drugi polovici osemdesetih let je bil asistent pri dr. Vladimirju Arzenšku na takratnem Inštitutu za sociologijo. Kot avtor in sourednik časopisa za kritiko znanosti ter kolumnist Mladine je več let pisal o tem, kako se izteka samoupravljanje, kako nastaja blišč strank »slovenske pomladi«, kako se razraščata lokalna liberalizirajoča nečimrnost in nacionalistična dvoličnost.Objavljal je doma in na tujem. »Labinski štrajk, paradigma začetka konca« je izšel l. 1988, skupaj s S. Gabrom in T. Mastnakom pa je izdal še »Boj proti delu« in »Kosovo – Srbija – Jugoslavija«. Na začetku devetdesetih let je z A.  Trugerjem izdal knjigo »Jugoslavia, War…« (1992). Zaposlen je na Mirovnem inštitutu v Ljubljani.

Knjige: