Vesna Leskošek

Dr. Vesna Leskošek je izredna profesorica na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s spolom, socialno državo, družbenimi neenakostmi, revščino in mladino. S teh področij je vodila več raziskav in objavila znanstvene članke doma in v tujini.

Knjige: