Vivek Chibber

VIVEK CHIBBER je profesor sociologije na Univerzi v New Yorku, večkratni nagrajenec Ameriškega sociološkega združenja za najboljše dosežke v socialni, ekonomski, politični ter primerjalnozgodovinski sociologiji, avtor dveh temeljnih del: Locked in Place: State-Building and Late Industrialization in India (Princeton University Press, 2006) in Postcolonial Theory and the Specter of Capital (Verso, 2013).