Žarko Lazarevič

Žarko Lazarevič (roj. 1961), dr. zgodovinskih znanosti, je po kratkotrajni zaposlitvi v Tehniškem muzeju Slovenije prešel na Inštitut za novejšo zgodovino v Ljubljani, kjer sedaj kot znanstveni sodelavec raziskuje gospodarsko preteklost naših krajev. Njegovi dosedanji izsledki, zlasti s področja agrarne zgodovine, so dostopni v osrednjih slovenskih zgodovinarskih revijah.

Knjige:

Kmečki dolgovi na slovenskem
1994
v zbirki /
področja: