70-letnica izhajanja revije Borec

BOREC je ena najstarejših slovenskih revij in edina, ki sistematično in meddisciplinarno obravnava zgodovino in kulturo antifašizma in sodobnih naprednih družbenih gibanj, ki so tudi teoretsko osmišljena. Ustanovljena je bila kot mesečnik za objavljanje spominskih in zgodovinopisnih zapisov o antifašističnem osvobodilnem boju in njegovem mednarodnem pomenu. Prva številka je izšla septembra leta 1949 in od takrat revija izhaja nepretrgoma. Letošnjo 70-letnico izhajanja revije smo 6. maja obeležili s koncertom Zakaj sem partizan v Cankarjevem domu. Brezplačni izvod prve številke revije Borec je na voljo v pdf formatu. Prenesite si ga tukaj.