Hegel in njegovi slovenski prijatelji

Razstava je bila odprta v času mednarodne filozofske konference 250. obletnica Heglovega rojstva: Prepozno? (7. - 9. 9.) in bo na ogled do 27. 9. 2020. Izbor knjig naše založbe:

Frank Ruda: Heglova drhal
Sven Ellmers: Svoboda in ekonomija
Louis Althusser (ur.): Branje Kapitala
Karl Marx: Kapital I
Michael Heinrich: Kritika politične ekonomije
Ellen Meiksins Wood: Svoboda in lastnina
Theodor W. Adorno: Uvod v sociologijo
Marko Kržan: Marxova teorija vrednosti in razredov
Joachim Hirsch: Gospostvo, hegemonija in politične alternative
Tibor Rutar: Sodobni zagovor historičnega materializma

(Knjige lahko naročite na naši spletni strani po spletni ali akcijski ceni, nekatere tudi v kompletu.)