Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Ž

Redna cena:
12.52€
Akcijska cena: 6.00€
2006
Značilnost našega časa je preobilje podob grozot, trpljenja in bolečine, ki so postale del vsakdanjika, in jih gledamo z distance, skozi različne medije. Kako te podobe vplivajo na našo percepcijo realnosti? Kako sprožajo naše sočutje, spodbujajo našo agresivnost ali nas zazibljejo v brezbrižnost? Smo se na nasilje že navadili? Kaj pomeni, da nam ni vseeno za trpljenje ljudi v oddaljenih delih...VEČ
     

Redna cena:
14.60€
Spletna cena: 13.14€
2006
Uveljavljena ameriška pisateljica in psihoterapevtka, ki se uvršča v t. i. jungovsko šolo psihoanalize izhaja iz primerov svoje terapevtske prakse, v kateri se pogosto srečuje z ženskami, ki jih je travmatsko zaznamoval nezdrav odnos bodisi z osebnim očetom bodisi s patriarhalno usmerjeno družbo, ki kot slab oče zmanjšuje vlogo in vrednost žensk. VEČ
     

Redna cena:
10.00€
Spletna cena: 8.00€
2006
Avtorica v knjigi poudarja, da se morajo aktivnosti številnih ljudi in organov držav proti pornografiji, motivirane pretežno z vidika načel človeške integritete, družbene enakosti spolov ter zaščite otrok in mladoletnih, soočati z naraščajočo močjo pornografskega kapitala, ki je v vrhu svetovne ekonomske moči, podpira pa ga klasični in novi liberalizem s pojmovanjem pornografije kot udejanjanja...VEČ
     

Redna cena:
9.00€
Spletna cena: 7.20€
2002
Avtorica, ki se posveča vprašanjem etike in zgodovini filozofije, v knjigi razmišlja o zlu in njegovih pojavnih oblikah v današnjem svetu in v našem vsakdanjem življenju, posebej tistih, ki najbolj vznemirjajo sodobno javnost, npr. vojne, terorizem, droge, trgovanje z ljudmi. Izhajajoč iz filozofske tradicije in upoštevaje nekatera spoznanja sodobne sociologije in psihologije avtorica raziskuje...VEČ
     

Redna cena:
10.00€
Spletna cena: 8.00€
2001
Problemsko se delo členi na vprašanja modernizma, eksistencializma in strukturalizma ter zgodovino in teorijo umetnosti po strukturalizmu. Posebej je pozoren do delovanja skupine OHO in lacanovske teoretske psihoanalize, da bi nato skozi oris pristopov k sodobni estetiki prešel h konkretnim analizam poezije, slikarstva in kiparstva, video del in glasbe ter performansa in gledališča. VEČ
     
Razprodano!
2001
Pri predstavitvi in kritičnem ovrednotenju teoretskih in epistemoloških trendov v sodobni sociološki teoriji avtor izhaja iz "večnega" sociološkega spraševanja o odnosu med posameznikom in družbo, družbeno spremembo in ustaljenim redom, nenazadnje med individualnim in lektivnim. Pokaže, kako so te dihotomije razumeli najbolj referenčni sociološki teoretiki in kako so jih skušali premostiti...VEČ
     

Redna cena:
9.00€
Spletna cena: 7.20€
2001
Knjiga se ukvarja z aktualnimi vprašanji družine in spreminjanja družinskega življenja v zadnjih desetletjih v kontekstu t. i. postmodernih družb. S tega vidika predstavlja najnovejša spoznanja o družini in jih povezuje z odprtimi teoretskimi dilemami, kar zlasti velja za analizo materinstva kot temelja družinskega življenja ter analizo spoznavnih novosti v sodobni sociologiji družine kot vedi....VEČ
     

Redna cena:
7.00€
Spletna cena: 5.60€
1999
Monografija odpira v slovenski sociologiji novo poglavje: sociologijo čustev, ki je v svetu v zadnjih dveh desetletjih tako rekoč na pohodu. Avtorica predstavlja in kritično vrednoti prevladujoče racionalistične razlage in odnos do čustev v družboslovju, začenši z antično mislijo pa do sodobnih avtorjev, s poudarkom na treh velikanih sociologije: Webru, Simmlu in Durkheimu. Pomembna je ugotovitev...VEČ
     
Razprodano!
1999
Izhodišče dela je človek kot biopsihosocialno bitje in psihosomatske bolezni kot posledica sovplivanja med osebnostjo, socialnim okoljem, navadami in življenjskimi stili, načini soočanja s stresnimi obremenitvami, konstitucijo in dedno zasnovo. Najnovejša svetovna dognanja in lastne razmisleke je avtorica umestila v opis najpogostejših psihosomatskih motenj in bolezni – kardiovaskularnih,...VEČ
     
Razprodano!
1997
V prvem izvirnem strokovnem delu pri nas, ki celovito obravnava ekonomiko družine, je v središču zanimanja otrok kot nosilec stroškov in vir blaginje za svojo družino in družbo (državo). Z jasno in nadvse aktualno primerjalno analizo podatkov, ki vsestransko prikazujejo položaj otrok in družin ter ukrepe družinske in populacijske politike v številnih državah po svetu in v Sloveniji, avtorica...VEČ