Pravičnost slovenske šole

Redna cena: 8.00€
Spletna cena: 7.20€
Pravičnost slovenske šole
Mit ali realnost
2006

Avtorici se v pričujoči knjigi posvečata vprašanju pravičnosti v povezavi z vplivom drugačnosti na (ne)uspešnost “rizičnih” skupin učencev v slovenski osnovni šoli. Zanima ju zlasti, kako v okviru rednega šolanja upoštevati različnost učencev in zmanjševati izhodiščne neenakosti možnosti.

Potem ko orišeta bistvene sestavine teorije pravičnosti, etiko skrbi, multikulturalizem in inkluzivno šolo, predstavita in interpretirata izsledke empirične raziskave, ki sta jo opravili med osnovnošolskimi učitelji na razredni in predmetni stopnji. Ena ključnih ugotovitev raziskave je očiten razkorak med stališči respondentov do načela enakih možnosti in prevzemanjem odgovornosti za učni uspeh deprivilegiranih skupin učencev. Avtorici tudi ugotavljata, da naš izobraževalni sistem ne omogoča optimalnega razvoja posameznika, kar zadeva raven ohranjanja in razvijanja lastne kulture.

223 strani, mehka vezava
Format: 145 x 210 mm
Področja:
ISBN: 961-6294-81-4