Čas revolucije

Redna cena: 32.80€
Akcijska cena:
28.00€
Čas revolucije
Evropa 1789–1848
Prevod:
Mirko Avsenak
2010

Knjiga raziskuje tisto preobrazbo sveta v letih od 1789 do 1848, ki obsega pojem, tukaj imenovan »dvojna revolucija«: francoska revolucija leta 1789 in hkratna (britanska) industrijska revolucija … Knjiga ne skuša podati nadrobnega prikaza, temveč razlago … Obrača se na inteligentnega in izobraženega bralca, ki ga k zanimanju za preteklost ne žene zgolj radovednost, marveč želi tudi razumeti, kako in zakaj je ta svet postal tak, kakršen danes je, in v katero smer se razvija.
-Eric Hobsbawm v predgovoru

Čas revolucije Erica Hobsbawma je izčrpna in temeljna zgodovinska študija obdobja med francosko revolucijo in pomladjo narodov leta 1848, kot časa ko je svet krenil na nepovratno pot globalizacije. Po avtorjevem mnenju sta v tem obdobju vzniknila dva temeljna dogodka, ki sta se izkazala za nazaj kot tista, ki sta določala in določata tek zgodovine zahodne civilizacije vse do dandanašnjih dni. Prvi dogodek je francoska revolucija kot politična revolucija, v kateri so se izrazile demokratične težnje skozi duha enakosti in emancipacije, hkrati s tem pa sta na oder svetovne zgodovine stopila dva nova razreda, vladajoči in vladani, buržoazija in delavski razred. Drugi dogodek, industrijska revolucija, ki so jo omogočili znanstven napredek in investicije kapitalskih presežkov v tehnološki razvoj, se je začela v Angliji v istem času kot francoska revolucija, a je doživela nesluten razmah v naslednjih desetletjih. Oba dogodka sta po avtorjevem mnenju spremenila posamezne družbene podsisteme, kot so ekonomija, religija, umetnost, kultura, tehnika itn., in družbo kot celoto, in sta kulminirala v pomladi narodov, v kateri je prišlo do znosnega ravnotežja med aristokracijo, buržoazijo in delavstvom in v kateri prvič pridejo v zgodovinsko ospredje tudi narodni in nacionalni problemi.

Knjigo, ki je opremljena s slikovnim gradivom in zemljevidi, je za slovenska bralko in bralca s spremno besedo zaokrožil dr. Božo Repe, zaključuje pa jo stvarno in imensko kazalo.

Odzivi medijev - Bukla
Odzivi medijev - Mladina

Izvirni naslov: The Age of Revolution: Europe 1789-1848
Spremna beseda: Božo Repe
Zbirka: / 2
444 strani, trda vezava
Format: 17 × 24 cm
ISBN: 978-961-6768-26-9