Borec , leto 2012, št. 685-689

Redna cena: 5.00€
Borec , leto 2012, št. 685-689
Revija za zgodovino, antropologijo in književnost
2012

BOREC, leto 2012, št. 685-689, PDF

Naročanje na revijo

Spletna stran revije

DOKUMENTARNA PRILOGA DVD s filmoma Nike Autor V deželi medvedov in Solidarnost

Kazalo

ARHIVI SPOMINA
Carlo Spartaco Capogreco: Fašistična taborišča (Uvod)
Bogdan Osolnik: Na poti k zmagi
Miklavž Komelj: Ob objavi neznane partizanske igre Bogdana Osolnika

HORIZONTI ZGODOVINE
Darko Suvin: 15 tez o komunizmu in Jugoslaviji ali dvoglavi Janus emancipacije prek države
Marko Ristić: Filiala stvarnosti
Aleksandar Vučo, Oskar Davičo idr.: Pozicija nadrealizma
Ivana Momčilović: Za »to« Jugoslavijo

UMETNOST IN STVARNOST
»Više to nije država o kojoj su pričali moji stričevi«:(d)robni zapiski o vprašanju solidarnosti in (pre)živetja

Lidija Radojević: Solidarnost (Uvodna beseda)
Branko Bembič: K zgodovini nekega poraza: vprašanje subjekta v kapitalizmu
Mileta Mijatović: Rad / Delo
Marko Kostanić: Delo med nevtralizacijo in mitologizacijo
Nina Vodopivec: Preoblikovanje tovarniških režimov in nove delavske subjektivitete
Primož Krašovec: Ekspropriacija črne škatle: kriza, nova inovacijska politika in družba znanja
Aldo Milohnić: O »produktivizaciji« in »fleksibilizaciji« delavcev (v kulturi)
Maja Breznik: Proletarizacija delavcev v kulturi
Stipe Ćurković: Heteronomija dela / avtonomija estetskega
Rok Benčin: Obrobni zapis o umetniški solidarnosti
Jurij Meden: Prihodnost filma v deželi medvedov

ODMEVI IN OCENE
Marko Vrhunec: Svet na razpotju
Cvatka Hedžet Tóth: Pokončna drža oporečništva: ob izidu knjige Petra Kovačiča Peršina Duh inkvizicije

Zbirka: / 685-689
351 strani, mehka vezava
Format: 160 x 240 mm
Področja: