Borec, leto 2014, št. 709-711

Borec 709-711
Redna cena: 8.00€
Spletna cena: 6.40€
Borec, leto 2014, št. 709-711
Revija za zgodovino, antropologijo in književnost
2014

V tem zvezku revije izpostavljamo memoarski in dokumentarno-slikovni zapis Stanislava Južniča o profesorju Stanetu Južniču v življenju in znanosti, obširno analizo Lojzeta Masla in Boštjana Peternelja o spregledanih vidikih partizanskega gibanja v Brkinih in slovenski Istri, kot obvezno branje vsakega državljana in državljanke poglavja iz Toussaintove in Milletove knjige o spiralnem zadolževanju in nelegitimnosti javnega dolga ter konkretnih alternativnih politikah, ki se opirajo na odpis dolga. V tematskem bloku Umetnost in stvarnost Ana Hofman in Martin Pogačar razmišljata o partizanskem uporu danes, o glasbenih praksah NOB in današnji družbeni angažiranosti, esej Alenke Spacal Od (ne) upodobitve teme abortusa k poskusom pisanja o splavu pa je prav tako apel na državljane in državljanke o rušenju že izborjenih pravic v zgodovini bojev za enakopravnost.

Naročanje na revijo

BOREC, LXVI/2014, št. 709–711

Avtorski izvlečki

ARHIVI SPOMINA

LOJZE MASLO, BOŠTJAN PETERNELJ
Partizansko gibanje v Brkinih in slovenski Istri

DUŠANN ŠČAP
Apaška dolina v letih 1941-1945

HORIZONTI ZGODOVINE
DAMIEN MILLET, ERIC TOUSSAINT
Revizija dolga, odpis, drugačna politika

UMETNOST IN STVARNOST
ANA HOFMAN, MARTIN POGAČAR
Partizanski upor danes? Glasbene prakse NOB in družbena angažiranost

ALENKA SPACAL
Od (ne) upodobitev teme abortusa k poskusom pisanja o splavu

ODMEVI IN OCENE
STANISLAV JUŽNIČ
In memoriam: Stane Južnič v življenju in znanosti.

CVETKA HEDŽET TÓTH
Moralni napredek - konec okrutnosti in nasilja.

Urednik/ca: Tanja Velagič
Zbirka: / 709-711
216 strani, mehka vezava
Format: 160 x 240 mm