Postkolonialna teorija in prikazen kapitala

Redna cena: 25.00€
Spletna cena: 22.50€
Postkolonialna teorija in prikazen kapitala
Prevod:
Tibor Rutar
2015

Knjiga Postkolonialna teorija in prikazen kapitala velja za prelomnico v sodobni socialni teoriji, saj je temeljita analiza postkolonialnih teorij in socialnozgodovinskih študij, ki izhajajo iz kritike »univerzalizma« razsvetljenskih kategorij. Avtor na osnovi filozofsko-teoretske, zgodovinske in zlasti političnoekonomske analize razkriva notranja protislovja teh teorij, spodbija temeljne argumente njihovih tez, ki so v socialni teoriji postale tako rekoč splošno sprejeta dejstva vse od nastopa postmodernizma; pokaže, da razsvetljenske kategorije ne vodijo nujno v evrocentrizem ali redukcionizem in da so, prav nasprotno, nujne tako za razumevanje korenitih družbenih in ekonomskih sprememb, ki jih zahteva današnji čas, kakor za premostitev (prikritega) orientalističnega pogleda v postkolonialnih teorijah. Zavrača temeljno delitev na Vzhod in Zahod, svojo argumentacijo utemeljuje z analizo materialnih pogojev razvoja kapitalizma v drugi polovici 20. in v začetku 21. stoletja. S tem prestavlja postkolonializem iz ozkosti kulturoloških študij v jedro svetovnih kapitalističnih procesov in družbenih razmerij.

Odzivi medijev - Radio Študent, Svit Komel, 13.12.2016, Odprti termin za kulturo/Vivek Chibber in prikazen postmarksizma

Izvirni naslov: Postcolonial theory and the specter of capital
Spremna beseda: Tibor Rutar
Zbirka: /
484 strani, mehka vezava
Format: 14 x 21 cm