Uvod v sociologijo

Redna cena: 23.00€
Uvod v sociologijo
Prevod:
Alfred Leskovec
2016

Opomba k naročilu: strošek poštnine je vključen v enotno ceno knjige.

Prevod temeljnega dela svetovne humanistike, s katerim zapolnjujemo vrzel v slovenski humanistični prevodni literaturi.

Uvod v sociologijo zajema zadnja predavanja Theodorja W. Adorna, edini cikel, katerega tonski posnetki so bili popolni in je bilo tako mogoče oblikovati samostojno knjigo. Ta je obenem rezime avtorjevih socioloških študij in uvod v »kritično teorijo družbe«, ki označuje temelje sodobne sociologije, filozofije in humanistike nasploh ter interdisciplinarnosti. Sedemnajst predavanj obravnava zgodovino sociologije (od Saint-Simona, Comta, Durkheima, Webra, Marxa do Freuda) v luči avtorjeve kritike pozitivistične sociologije, izprašuje vlogo sociologije, njeno razmerje z drugimi vedami, vprašanje metode, probleme kvantitativnih analiz, fetišizacijo znanosti, ločitev sociologije od filozofije itn.

Adorno je sociologijo razumel v povezavi s filozofijo, epistemologijo, psihologijo, antropologijo, ekonomijo, zgodovino, geografijo in drugimi vedami, ki so vse vpete v zgodovinsko in družbeno življenje in niso izolirane akademske discipline. Njegova kritika pozitivističnega mišljenja, esencializma in zvajanja pojmov na ideološke konstrukte ter – namesto tega – poudarjanje drugačnega pristopa, dialektične metode, ki pomeni, da mora biti vsaka veda v osnovi in vedno samokritična in preizprašujoča, torej filozofska, sta danes še posebno aktualna, saj družboslovna stroka nemalokrat zapada v razne oblike esencializma, neoliberalne reforme visokega šolstva pa humanistiko čedalje bolj silijo v pozitivizem, ki pomeni velik korak nazaj oziroma degradacijo.

Knjiga je temeljno študijsko gradivo, primerna pa je tudi za širše bralstvo, ki ga zanimajo družbene tematike, zgodovina in kritično mišljenje, saj je zaradi »predavateljske narave« ena od jezikovno najbolj dostopnih Adornovih knjig.

Theodor W. Adorno (1903–1969) je bil filozof in sociolog, eden od vodilnih članov frankfurtske šole kritične teorije družbe, njegove študije so osnova sodobne humanistike, družboslovja in kulture. V slovenščino so prevedene knjige: Dialektika razsvetljenstva, Minima moralia, Žargon pravšnjosti, Uvod v sociologijo glasbe, Spisi o Wagnerju.

Odzivi medijev - Radio Študent, Jan Simončič, 21. 5. 2017, Toerema/Adorno v strukturi

Odzivi medijev - Bukla, Žiga Valetič/Bukla 131

Izvirni naslov: Einleitung in die Soziologie
Spremna beseda: Primož Krašovec
Zbirka: /
, mehka vezava
Format: 14 x 21
Področja: