Borec, leto 1949, št. 1

Redna cena: 0.00€
Borec, leto 1949, št. 1
Brezplačni izvod prve številke revije Borec v pdf formatu
2019

Prva številka revije Borec

Revijo Borec je decembra 1948 ustanovil republiški odbor Zveze združenj borcev NOB, neprekinjeno izhaja od septembra 1949, danes ob podpori Javne agencije za knjigo RS. Ustanovljena je bila v prelomnem letu kot branik idej jugoslovanskega partizanskega gibanja in revolucionarnih pridobitev NOB, Avnoja, odločitve za mir nasproti blokovski politiki in odločitve za nadaljnje razvijanje socializma. Na tej poti se je z ustanovitvijo Založbe Borec izoblikovala iz borčevskega glasila najprej v vojnozgodovinski mesečnik. V osemdesetih letih je bilo vodenje revije prvič predano urednici, Mileni Štrajnar, ki je vojnozgodovinsko usmeritev razširila v antropologijo in literaturo ter zapostavljene tematike zgodovinskega raziskovanja. To pot je nadaljevalo uredništvo v devetdesetih letih, ki se je oblikovalo v krogu Publicističnega društva ZAK, ustanovljenega zato, da je po ukinitvi Založbe Borec in spremembi družbeno-ekonomskega sistema omogočilo preživetje revije v času ne le preobračanja zgodovine, temveč brisanja zgodovine in pridobitev socializma, v času privzgajanja sovraštva do idej in stvarnega pomena komunizma v razvoju delavskih in osvobodilnih gibanj, v razvoju družbe. V tem obdobju revije se je uredništvu pridružilo veliko kritičnih študentov in študentk ter mladih raziskovalcev in raziskovalk na področju humanistike in družboslovja, zlasti iz krogov DPU, danes Inštituta za delavske študije, ki so v reviji videli možnost za mednarodno usmerjeno platformo svojega družbenokritičnega in teoretskega delovanja. Leta 2012/13 se je Društvo ZAK pripojilo humanistični Založbi Sophia, ki od takrat izdaja revijo in ki je tudi sama prehodila podobno zgodovinsko pot.

Brezplačni izvod prve številke revije Borec je na voljo v pdf formatu. Prenesite si ga tukaj. Datoteka je velika 42 MB.

Zbirka: /