Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | T | U | V | W | Y | Ž

Redna cena:
10.00€
Spletna cena: 9.00€
2002
Pisatelj, publicist, filmski in gledališki scenarist in eden urednikov znane britanske New Left Review v pričujočem delu združuje značilne prvine svojih dosedanjih del: zgodovino in religijo, literaturo in avtobiografijo, politične ocene in izkušnje ter analitična znanja ekspertov za Bližnji vzhod. VEČ
     

Redna cena:
16.70€
Spletna cena: 13.36€
2002
Avtorica bestselerja, po katerem je BBC posnela serijo poljudnoznanstvenih oddaj, je doktorica naravoslovnih znanosti in obenem tudi cenjena pesnica in esejistka. Pričujoče delo razodeva obe njeni kvaliteti – argumentirano znanstveno predstavitev razvoja in delovanja človekovih, pa tudi živalskih petih čutov, in poetično slikano vsepovezanost sveta, ki jo lahko zapopademo z njimi. Vid, voh, tip,...VEČ
     
Razprodano!
2001
Slovenski sociologi na podlagi primerjalne raziskave kažejo stanje razvitosti socio-kulturnih dejavnikov Slovenije v primerjavi s tranzicijskimi državami in z najrazvitejšimi evropskimi državami ter možnosti Slovenije glede priključevanja v EU in svetovne razvojne tokove. Obravnavajo socialni kapital, civilizacijsko kompetenco, kognitivno mobilizacijo, podjetniški duh, kvaliteto politike,...VEČ
     

Redna cena:
7.00€
Spletna cena: 5.60€
1998
V jedru dela je razmerje ženska – politika, odnos družbe do ‘vmešavanja’ žensk v politiko in odnos žensk do politike. Avtorica kritično razčleni vpliv volilnih sistemov, političnih strank in različnih političnih strategij na zastopanost žensk v parlamentu. Za nas najpomembnejši del knjige je namenjen dogajanjem na slovenskem političnem prizorišču, ki ponuja tudi predloge...VEČ
     
Razprodano!
1993
Deset slovenskih sociologov in politologov obravnava druge demokratične volitve (leta 1992) in volilno obnašanje v Sloveniji, opirajoč se na javnomnenjske analize in analize vsebine strankarskih programov, televizijskih in drugih javnih nastopov v predvolilni kampanji ter druge empirične evidence. VEČ
     
Razprodano!
1992
Mednarodno uveljavljeni ameriški strokovnjak za področje šolske politike v knjigi razmišlja o šoli kot mestu produkcije vednosti in kulture, o oblikah nadzorovanja učiteljev, šolskem kurikulu, učiteljevanju kot ženskem poklicu in s tem povezanimi posledicami itd. VEČ
     

Redna cena:
25.00€
Spletna cena: 22.50€

Louis Adamič (1898–1951) je v ZDA znan predvsem kot eden od najzgodnejših utemeljiteljev multikulturalizma, še preden se je ta uradno razvil kot smer v družboslovju. Manj pa je obravnavan z vidika, s katerega se je sam lotil svojih družbenih raziskav, namreč razrednega, ki temelji na sistemski kritiki družbenoekonomskih odnosov. Prav to zanemarjeno razsežnost želimo poudariti s pričujočim...VEČ