Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Redna cena:
8.00€
Spletna cena: 7.20€
2011
Delo je nadaljevanje analiz, ki sta jih avtorja zastavila v knjigi Misliti družbo, ki (se) sama ne misli. V šestih esejih s svojim izvirnim teoretskim pristopom vzameta pod drobnogled specifične problemske sklope našega okolja, obenem pa jih postavljata v širši globalni kulturni in politični kontekst, da bi pokazala na spregledane potenciale demokratičnih in emancipatornih praks. VEČ
     

Redna cena:
8.00€
Spletna cena: 7.20€
2010
Delo vsebuje tako objavljena kot neobjavljena besedila, ki sta jih avtorja napisala v daljšem časovnem obdobju in ob različnih priložnostih, pri čemer jih druži izvirni humanistični epistemološki pristop k problemom našega družbenega okolja. VEČ
     

Redna cena:
12.00€
Spletna cena: 10.80€
2010
Delo je plod večletnega raziskovanja najsodobnejših, tudi večinoma spregledanih literarnih smeri. V delu se avtorica osredotoči predvsem na literarna gibanja postmodernizma, kiberpanka in avant-popa, ki jih analizira z duhovnozgodovinskega stališča razvoja literature in jih obenem postavlja v širši socialni ter kulturni kontekst ... Knjigo zaokroži Manifest avant-popa Marka Amerike. VEČ
     

Redna cena:
12.00€
Spletna cena: 9.60€
2009
Knjiga Božidarja Kanteta zapisuje prve črke na še nepopisanem listu estetike narave pri nas. Delo se loteva vseh osnovnih vprašanj tega področja — v nekatera poseže globlje in podrobneje, druga pa predstavi v zgolj rudimentarnih obrisih, nujno potrebnih za razumevanja same tematike. Estetika narave najprej predstavi razlikovanje med naravnim in artefaktičnim, ki ga najdemo že pri Aristotelu,...VEČ
     

Redna cena:
23.00€
Akcijska cena: 15.00€
2008
(Društvo ZAK, 2008) Nekdanje jetnice nacističnih koncentracijskih taborišč niso bile predmet natančnejših zgodovinopisnih raziskav ne v nekdanji Jugoslaviji ne v samostojni Sloveniji. Zanimanje za njihove spomine in izkušnje je bilo večinoma omejeno na zasebni krog. Po drugi strani so same vselej kazale veliko zanimanja in pripravljenosti deliti spomine na še vedno določujoče obdobje svojega...VEČ
     

Redna cena:
9.00€
Spletna cena: 7.20€
2005
Avtor ni le teoretik novih globalnih družbenih gibanj, ampak tudi njihov aktivist ki se dotika tako zapatističnega boja za pravice indijanskih ljudstev v Mehiki kot evropskih protiglobalističnih demonstracij ter slovenskih mrež Dost mam! in Njet Work. Njegovo delo gre brati kot kritiko in izziv politični ideologiji in praksi, ki je v zadnjih letih prevladujoča in ji pravi naci-liberalizem, sprega...VEČ
     

Redna cena:
9.00€
Spletna cena: 7.20€
2005
Marko Kerševan, sicer redni profesor za občo sociologijo in sociologijo religije na ljubljanski Filozofski fakulteti, velja za enega vodilnih raziskovalcev in poznavalcev sociologije religije pri nas. S svojimi poglobljenimi, zmernimi in znanstveno argumentiranimi nastopi, razpravami in knjigami si je v štirih desetletjih pridobil ugledno mesto tudi v krogu evropskih strokovnjakov za področje...VEČ
     

Redna cena:
16.70€
Spletna cena: 13.36€
2004
Hans Küng (roj. 1928), dr. filozofije in eden najbolj uglednih katoliških teologov 20. stoletja, je bil vrsto let profe­sor na Univerzi Tübingen, njegova dela o zgodovini katoliške cerkve, smislu krščanstva in idejnem razvoju Cerkve pa imajo širok krog bralcev po vsem svetu. Küngova kratka zgodovina katoliške cerkve predstavlja razvoj krščanstva od njegovih začetkov v Palestini...VEČ
     

Redna cena:
10.00€
Spletna cena: 8.00€
2002
Knjiga enega najvidnejših ustvarjalcev slovenske kulture druge polovice 20. stoletja je posvečena Dušanu Pirjevcu–Ahacu, filozofu in literarnemu teoretiku, ki je pomembno zaznamoval slovensko kulturo in usmerjal duhovne tokove pri nas. Kermauner piše osebno, poglobljeno in angažirano, vzporedno izrisuje portret Ahaca, sebe in pomembnih literatov, kulturnikov in političnih sopotnikov, katerih...VEČ
     
Razprodano!
2000
Kaj druži dva evropska misleca, ki sta močno zaznamovala evropsko filozofsko in politično misel 20. stoletja in si brez njunega teoretskega prispevka ni mogoče zamisliti sodobne razprave o oblasti, demokraciji in vlogi intelektualcevč Avtorja, oba politologa, utemeljujeta pomen Gramscija in Foucaulta za sodobna premišljevanja o oblasti, demokraciji in vlogi intelektualcev, pokažeta, kako je obema...VEČ