Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Razprodano!
2000
Britanski politični filozof slovi po tem, da je v osemdesetih letih 20. stoletja sprožil svetovno debato o civilni družbi kot pojmu, ki naj bi postal skupni imenovalec procesov demokratizacije tako na Zahodu kot na tedaj še socialističnem Vzhodu, pa tudi v Aziji in Latinski Ameriki. V devetdesetih se je svetovno prizorišče korenito spremenilo, kar terja nove razmisleke o vlogi civilne družbe in...VEČ
     
Razprodano!
1999
Avtorica, zagovornica holističnega pristopa k pouku v osnovni šoli, oriše sodobne poglede na intelektualni, čustveni in socialni razvoj otroka in obširno predstavi nove metode, šole in teorije celostnega pouka in učenja. Med drugim piše o vzhodnjaški celostni psihofizični disciplini, o Gardnerjevi teoriji mnogotere inteligentnosti, novih spoznanjih kognitivne znanosti, Golemanovi teoriji...VEČ
     
Razprodano!
1999
Pregledna in izčrpna obravnava zakonodaje daje celovit prikaz skupnih značilnosti regulativnih mehanizmov za vsa področja družbenih dejavnosti (šolstvo, zdravstvo, kultura, itd.) in hkrati tudi analizo razlik med področji, ki so se postopoma razvile po sprejemu Zakona o zavodih leta 1991. Avtorica podrobno predstavi oblikovanje nacionalnih programov na posameznih področjih dejavnosti, nato pa...VEČ
     
Razprodano!
1998
Vsem je bolj ali manj znano, kako so na nacionalno identiteto Slovencev vplivala literarna dela, glede vpliva likovne govorice pa ne vemo skoraj nič. Izvirnost pričujočega dela tiči prav tu: v središče postavlja vprašanje, kako si vsakdanja zavest prisvaja prostor in preoblikuje kulturno krajino in krajinske prototipe v simbole nacionalne identitete - od Bleda in Triglava do kozolca. Razmišlja,...VEČ
     
Razprodano!
1998
Kdaj in pod kakšnimi pogoji lahko država poseže v razmerje med starši in otrokomč Knjiga je posvečena primerom, ko starši ne morejo ali nočejo varovati koristi otroka in mora to namesto njih storiti država. Avtorica najprej teoretično razdela pravico do spoštovanja družinskega življenja in ukrepe države za varstvo koristi otrok po Evropski konvenciji za varstvo človekovih pravic in v slovenski...VEČ
     
Redna cena:
4.17€
1998
Avtor je analizo revije Perspektive in kroga perspektivovcev izpeljal na ozadju sočasnih socioloških teorij, iz predhodnih političnih in umetniških avantgardnih intelektualnih gibanj in z namenom, da bi osvetlil možnosti in tveganja intelektualcev danes in jutri. Naj z avtorjevimi besedami nakažemo osnovni ton knjige: “... In lasten nagib je bil, kako razložiti nastanek neke revije kot...VEČ
     
Razprodano!
1997
Avtor predstavlja idejo, da je avtoriteta neločljivo povezana z vzgojo kot tisto, kar vzgojo šele omogoča: avtoritete v vzgoji ne moremo ukiniti, lahko pa vplivamo na njene pojavne oblike in tako omogočimo ali ustavimo otrokove osvoboditvene procese. Delo je zasnovano interdisciplinarno in obsega štiri temeljna poglavja: avtoritarnost v evropski kulturni tradiciji, oblike avtoritete v vzgoji,...VEČ
     
Razprodano!
1996
Avtorjevo razmišljanje je spodbudila vojna v Bosni: intelektualci, tudi slovenski, se po njegovi oceni za vojno skorajda niso zmenili. Kakšen je položaj politike v družboslovju in predvsem, kako in zakaj je prišlo do tako evidentnega zaničevanja političnega delovanja in s tem do odsotnosti kakršne koli javne oblike delovanja – to so vprašanja, ki si jih je zastavil avtor. Prek temeljitega...VEČ
     
Razprodano!
1996
Češki filozof Karel Teige, sprva zaradi svoje antistalinistične pozicije znotraj marksizma, kritične misli in avantgardnosti ter kasneje zaradi gosenic tankovskega socializma persona non grata komunistične revolucije, je bil kot teoretik, umetnik in politični revolucionar poleg Walterja Benjamina nedvomno med tistimi, ki so presegli horizonte t.i. marksistične estetike. V tem smislu poskuša avtor...VEČ
     

Redna cena:
8.56€
Spletna cena: 6.85€
1996
Avtor nam v razmislek ponuja sedem kritičnih esejev, v katerih želi "preveriti slovensko literarno vedo", saj je kot ugotavlja v uvodu, "slovenska literarna zgodovina po 200 letih slej ko prej ugledna gospa, vendar v mnogočem ostarela, nanjo pa se je navesilo tudi zelo veliko nepotrebnega lišpa..." O vsebini pa dovolj zgovorno pričajo naslovi esejev: Prve naloge slovenske...VEČ