Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | T | U | V | W | Y | Z

Redna cena:
18.00€
Spletna cena: 16.20€
2016
Interdisciplinarno zastavljena študija je prva sistematična analiza delovne zakonodaje na področju umetnosti v socialističnem in posocialističnem obdobju, presega parcialnost časopisnih ali revijalnih razprav o delovnih razmerah in procesu prekarizacije kulturnega dela v Sloveniji. Z razčlenitvijo razlogov, ki vodijo v podplačano umetniško delo, in z zgodovinsko analizo prekarnega dela v...VEČ
     
Redna cena:
13.00€
2015
Študija svetovno priznanega francoskega ekonomista o zgodovini in ekonomiji neenakosti podrobno obravnava vprašanje neenakosti in redistribucije, ki je v središču dolgega političnega konfilkta med liberarno in tradicionalno levičarsko pozicijo.Je prikaz avtrojevih temeljnih tez, zato je dober uvod za njegovo statistično podrobnejšo študijo Kapital v 21. stoletju. VEČ
     

Redna cena:
15.00€
Spletna cena: 13.50€
2014
Prva knjižna predstavitev avtorja v slovenščini, temeljno delo, ki je pomenilo preboj v porevolucionarni Rusiji in v tujini. Kritično je razčlenil tako meščansko kakor tedanjo marksistično pravno doktrino. Zaradi zagovarjanja teze o odmiranju države, prava in pravnega subjekta – v času, ko je Stalin konsolidiral državni aparat – je bil označen za sovražnika ljudstva in trockističnega saboterja...VEČ
     
Razprodano!
2011
Avtorica je z izhodiščem, ki so ga ustvarile navezave med teorijo, metodami kritične refleksije in likovno oziroma vizualno umetnostjo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, zastavila aktualno analizo, kritiko in refleksijo sodobnih vizualnih umetnosti na Slovenskem z natančnim izrisom teoretskega in umetniškega prostora in dogajanj, vključno z izgradnjo modela dojemanja v toku dogajanj, brez...VEČ
     

Redna cena:
10.00€
Spletna cena: 8.00€
2008
Denis Poniž se v raziskavi ukvarja predvsem s terminološkimi nejasnostmi ter teoretičnimi in zgodovinskimi problemi zvrstnosti, ki nikoli ni bila v središču zanimanja ne literarne znanosti ne teatrologije. Vedno je bila obravnavana kot obrobni problem, ki ni posebej zanimal niti samih ustvarjalcev niti tistih, ki so se z dramskimi besedili ukvarjali znanstveno. Zato se knjiga izčrpno loti...VEČ
     

Redna cena:
8.00€
Spletna cena: 6.40€
2003
Globalizacija, ki je v zadnjem desetletju postala ne le predmet resnih družboslovnih analiz, temveč tudi modni termin, se v delu razkriva v okviru neoliberalnega govora ter političnih in filozofskih predpostavk (neo)liberalizma, ki pridiga smrt države in prevlado multinacionalnega kapitala. Pikalo nasprotno dokazuje, da država celo pridobiva na moči, zato pa na novo premisli koncepte predmoderne...VEČ
     

Redna cena:
16.68€
Spletna cena: 13.34€
2000
Knjiga italijanskega filozofa in profesorja estetike prinaša dobro utemeljen in nazorno predstavljen razvoj in oblike estetske misli oz. najpomembnejših estetov v 20. stoletju. Perniola je estetiko predstavil v štirih problemskih sklopih, ki pomenijo pojavne oblike estetike: estetika življenja (od Dilthaya do Foucaulta), estetika forme (od Wšlfflina do McLuhana), estetika spoznanja (od Croceja do...VEČ
     

Redna cena:
7.00€
Spletna cena: 6.30€
1998
Tema knjige je javna šola, znotraj te pa kot ključno vprašanje kvaliteta opravljanja učiteljskega poklica, strokovnost in avtonomija, ki jo lahko učitelji dosežejo kljub stalnemu vpletanju politike in ekskluzivističnih svetovnih nazorov v delo šole. Tej temi avtorica sledi v začetke javne šole pri nas – v drugo polovico 18. stoletja. Analizira vzroke, načrte in pričakovanja, ki so se vezali...VEČ
     
Razprodano!
1997
Avtor je v metodološko pomoč dijakom–maturantom pri pisanju maturitetnega eseja že pred letom napisal priročnik “Šolski esej”. Pričujoči priročnik, sestavljen iz dveh sklopov, predstavlja definicije in tipologije romana in povesti, njune sestavine in opozarja na zagate pri interpretiranju. V drugem delu avtor razčlenjuje pet literarnih del slovenskih avtorjev, ki so gradivo za...VEČ
     
Razprodano!
1996
Delo je namenjeno bralcu, ki na novo vstopa v svet dramskega besedila in dramske uprizoritve. Seznanja ga z osnovnimi elementi in pojmi klasične in sodobne dramatike, obenem pa daje osnove za nadaljnji študij te snovi. Dodan je slovarček osnovnih dramaturških pojmov. VEČ