Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Ž

Redna cena:
16.68€
Akcijska cena: 5.00€
2001
Knjiga italijanskega filozofa in profesorja estetike prinaša dobro utemeljen in nazorno predstavljen razvoj in oblike estetske misli oz. najpomembnejših estetov v 20. stoletju. Perniola je estetiko predstavil v štirih problemskih sklopih, ki pomenijo pojavne oblike estetike: estetika življenja (od Dilthaya do Foucaulta), estetika forme (od Wšlfflina do McLuhana), estetika spoznanja (od Croceja do...VEČ
     

Redna cena:
7.00€
Spletna cena: 6.30€
1998
Tema knjige je javna šola, znotraj te pa kot ključno vprašanje kvaliteta opravljanja učiteljskega poklica, strokovnost in avtonomija, ki jo lahko učitelji dosežejo kljub stalnemu vpletanju politike in ekskluzivističnih svetovnih nazorov v delo šole. Tej temi avtorica sledi v začetke javne šole pri nas – v drugo polovico 18. stoletja. Analizira vzroke, načrte in pričakovanja, ki so se vezali...VEČ
     
Razprodano!
1996
Avtor je v metodološko pomoč dijakom–maturantom pri pisanju maturitetnega eseja že pred letom napisal priročnik “Šolski esej”. Pričujoči priročnik, sestavljen iz dveh sklopov, predstavlja definicije in tipologije romana in povesti, njune sestavine in opozarja na zagate pri interpretiranju. V drugem delu avtor razčlenjuje pet literarnih del slovenskih avtorjev, ki so gradivo za...VEČ
     
Razprodano!
1996
Priročnik za sedanje in bodoče podjetnike, ki bo marsikomu olajšal prve korake na poti podjetništva in ga opozoril na najpogostejše napake pri ustanavljanju in vodenju podjetja, s praktičnimi primeri opisuje značilnosti podjetništva, jih ilustrira s kratkim pregledom razvoja podjetništva v svetu in pri nas ter oriše lastnosti različnih vrst podjetij in osnovno slovensko zakonsko regulativo....VEČ
     
Razprodano!
1996
Delo je namenjeno bralcu, ki na novo vstopa v svet dramskega besedila in dramske uprizoritve. Seznanja ga z osnovnimi elementi in pojmi klasične in sodobne dramatike, obenem pa daje osnove za nadaljnji študij te snovi. Dodan je slovarček osnovnih dramaturških pojmov. VEČ
     

Redna cena:
10.80€
Spletna cena: 8.64€
1995
Delo je prvi sistematični pregled zgodovine in teorije komedije in mešanih dramskih zvrsti v slovenskem jeziku. Ker brez poznavanja temeljnih zakonitosti komedije in njene zgodovine - seveda ob hkratnem vedenju o tragediji - prepoznavanje zakonitosti pojavljanja in učinkovanja tragikomičnih prvin v mešanih dramskih zvrsteh ni možno, je avtor delo zasnoval kot zgodovinski pregled razvoja komedije...VEČ
     
Razprodano!
1994
Kje so izvori eseja, kakšne so njegove značilnosti, kako se pripravljati na pisanje esejev in kako napisati spodoben esej – ob nalogah za nižjo in višjo stopnjo zahtevnosti in ob izboru literature o eseju je priročnik namenjen v pomoč dijakom pri pisanju maturitetnega eseja. VEČ
     
Razprodano!
1993
Avtor, ki ga mednarodno družboslovno občinstvo pozna predvsem kot teoretika argumentacije in nove retorike, ceni pa tudi njegova dela s področja logike in prava, podaja zgoščen prikaz zgodovine retorike, retoričnih tehnik in razmerja med govornikom in poslušalci ter najsodobnejših teorij argumentacije. VEČ