Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Ž
Razprodano!
1998
ZADNJI IZVODI! Britanski zgodovinar se opira na zgodovinopisna, literarna in druga dela Grkov iz 5. stoletja pr.n.št. in njihovih sodobnikov, da bi opisal institucije in način delovanja grške demokracije – svet petstotih, ljudsko skupščino, porotna sodišča ter areopag in arhonte kot varuhe zakonov, znamenite “črepinjske sodbe”, upravno delitev, izbiranje vojskovodij, nato...VEČ
          

Redna cena:
10.00€
Spletna cena: 9.00€
1998
ZADNJI IZVODI Monografija je posvečena filozofskemu sistemu nemškega filozofa Arthurja Schopenhauerja, ki ga zgodovina filozofije uvršča med najpomembnejše mislece 19. stoletja. V ospredju je Schopenhauerjeva filozofija umetnosti, metafizika narave in problematika religije, z novimi osvetlitvami njegovega vpliva na slovensko umetnostno in filozofsko misel. Izvirnost dela je prav v...VEČ
          
Razprodano!
1994
Avtorica interpretira izbrane študije vodilnega filozofa frankfurtske šole T. W. Adorna skozi soočenje z mišljenjem njegovih predhodnikov in sodobnikov, pri čemer razmišlja zlasti o negativni dialektiki, odnosu med zgodovino in naravo, filozofiji subjekta in objekta in o solidarnosti z metafiziko v trenutku njenega sesutja. VEČ