Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Redna cena:
8.00€
Spletna cena: 7.20€
2011
Delo je nadaljevanje analiz, ki sta jih avtorja zastavila v knjigi Misliti družbo, ki (se) sama ne misli. V šestih esejih s svojim izvirnim teoretskim pristopom vzameta pod drobnogled specifične problemske sklope našega okolja, obenem pa jih postavljata v širši globalni kulturni in politični kontekst, da bi pokazala na spregledane potenciale demokratičnih in emancipatornih praks. VEČ
     
Razprodano!
2011
Osrednji namen knjige je celovit premislek kom­p­leks­nosti so­dob­nih heterogenih družbenopolitičnih meja v njihovi dia­hroni in sin­hroni dimenziji. VEČ
     
Razprodano!
2011
Cilj zbornika Nov(o) državljan(stvo) je svež prispevek k preseganju težav pri razumevanju odnosa med konceptom državljanstva in države, kar je še zlasti pereče v okoljih, kjer je tudi na je­zi­kov­ni ravni prišlo do niveliranja političnega članstva na na­cio­nal­no ali celo etnično pripadnost, čeprav je etimološki izvor besede – od koncepta civitas, civitatus pa vse do modernega citoyen –...VEČ
     
Razprodano!
2010
Danes na svetu skoraj ni države, ki bi jo lahko v celoti poimenovali »nacionalna država«. Ne samo, da so države nacionalno mešane, ampak tudi na večini teritorijev, ki jih imajo »nacionalne države« za svoje, živijo etnične manjšine; in nasprotno: skorajda ni države, katere meje bi se ujemale z etničnimi mejami njenega prebivalstva. VEČ
     
Razprodano!
2010
Procesi globalizacije, individualizacije, atomizacije, hibridizacije, večnivojskega političnega povezovanja so sodobne družbe in politične skupnosti postavile pred zahtevno nalogo. VEČ
     

Redna cena:
15.80€
Akcijska cena: 9.00€
2010
Moška dominacija je tako zasidrana v naše nezavedno in tako uglašena z našimi pričakovanji, da je ne zaznavamo več. Etnografski opis kabilske družbe, kjer se je ohranila tradicionalna sredozemska kultura, je zelo učinkovito orodje za razkrivanje samoumevnosti in raziskovanje simbolnih struktur androcentričnega nezavednega, ki obvladuje ljudi v naših družbah. Odkrivanje stalnic in razumevanje...VEČ
     

Redna cena:
32.80€
Spletna cena: 29.52€
2010
Knjiga je izčrpna in temeljna zgodovinska študija obdobja med francosko revolucijo in pomladjo narodov leta 1848, kot časa ko je svet krenil na nepovratno pot globalizacije. Po avtorjevem mnenju sta v tem obdobju vzniknila dva temeljna dogodka, ki sta se izkazala za nazaj kot tista, ki sta določala in določata tek zgodovine zahodne civilizacije vse do dandanašnjih dni. VEČ
     

Redna cena:
8.00€
Spletna cena: 7.20€
2010
Nico Stehr in Hans von Storch k podnebnim spremembam pristopata z naravoslovne perspektive in z gledišča družboslovnih in humanističnih znanosti. S kritičnim preučevanjem se lotevata znanstvenih in empiričnih pristopov k vremenskim pojavom v geološkem in zgodovinskem času. Ob tem analizirata kulturne in družbene okoliščine nastajanja znanstvenih teorij, ki zaznamujejo in mestoma relativizirajo...VEČ
     

Redna cena:
15.80€
Spletna cena: 14.22€
2010
Poglavja »Premislek o materialnem in o gospodarskem življenju«, »Igre menjave« in »Čas sveta« so kratko, a navdihujoče popotovanje po raziskovanju narave kapitalizma enega največjih zgodovinopisnih umov 20. stoletja. Za Braudela »kapitalizem izhaja v prvi vrsti iz gospodarskih dejavnosti, ki se odvijajo na vrhu ali si prizadevajo k vrhu. Zato tak visoko leteči kapitalizem plava na dvakratni...VEČ
     

Redna cena:
12.00€
Akcijska cena: 6.00€
2010
Ponovna vključitev Kitajske v kapitalistični svetovni sitem je tokrat prostovoljna in nadzorovana – Kitajska ni več revna in politično podrejena članica, temveč ena izmed trgovsko, finančno in industrijsko najmočnejših držav na svetu ter verjetna kandidatka za novega svetovnega ekonomskega hegemona. VEČ