Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Ž

Redna cena:
9.00€
Akcijska cena: 5.00€
2000
Avtorjeva osnovna teza je, da bo moral človek v funkciji lastnega preživetja na novo opredeliti oziroma spremeniti svoj odnos do narave. Ekološki problem se torej kaže kot v bistvu antropološki, kot problem razlike med človekom in naravo, iz česar izrašča sodobna etika narave. Ta premešča etično-moralne probleme iz sfere zgolj medčloveških odnosov v odnose z naravo kot subjektom in stremi k...VEČ
     

Redna cena:
10.00€
Spletna cena: 8.00€
2000
Knjiga je plod avtorjevega večletnega raziskovanja področja kognitivne znanosti in njene aplikacije v sociologijo. Je pionirsko delo v našem prostoru in sočasno vzponu kognitivnega družboslovja v svetu. Ob ostri kritiki redukcionističnih pristopov klasičnega družboslovja avtor pojasni temeljne epistemološke zagate sodobne znanosti o človeku. Obširno analizira prehode v duševnosti v zadnjih dveh...VEČ
     

Redna cena:
20.73€
Spletna cena: 16.58€
2000
ZADNJI IZVODI Knjiga ameriškega antropologa in etnomuzikologa iz leta 1964 je postala klasika in tudi najbolj citirano delo s področja etnomuzikologije in antropologije glasbe. V naš kulturni prostor, ki je močneje vezan na srednjeevropske predstave o glasbi in na folkloristiko, prinaša svežino, predmetno širino in metodološko poglobitev, saj predstavlja izvor glasbe in njeno razširjenost po...VEČ
     
Razprodano!
2000
Urednik je zbral najodmevnejše razprave evropskih in ameriških družboslovcev na temo spajanja stare socialdemokracije in neoliberalizma ... Izbor med drugim vključuje zdaj že znameniti programski tekst britanskega premiera Tonyja Blaira ter t.i. Nexus debato – polemično razpravo uglednih politologov z različnih koncev sveta, ki je potekala po internetu. VEČ
     
Razprodano!
2000
Britanski politični filozof slovi po tem, da je v osemdesetih letih 20. stoletja sprožil svetovno debato o civilni družbi kot pojmu, ki naj bi postal skupni imenovalec procesov demokratizacije tako na Zahodu kot na tedaj še socialističnem Vzhodu, pa tudi v Aziji in Latinski Ameriki. V devetdesetih se je svetovno prizorišče korenito spremenilo, kar terja nove razmisleke o vlogi civilne družbe in...VEČ
     
Razprodano!
2000
Avtor sodi v sam vrh svetovnega zgodovinopisja, njegova dela pa žanjejo tako občudovanje stroke kot bralcev. Knjiga je avtorski portret pravkar minulega stoletja, ki nudi zaokroženo sliko sveta in polpreteklih dogodkov in razkriva globlje zgodovinske silnice, ki so ga oblikovale. Pregled dogodkov in osebnosti 20. stoletja Hobsbawm analizira in deli v tri dobe: dobo katastrofe (1914-1945), ki sta...VEČ
     

Redna cena:
10.00€
Akcijska cena: 6.00€
1999
Razgibano življenje Petra Abelarda (1079-1142), slovečega in vplivnega srednjeveškega intelektualca, filozofa, oboževanega učitelja, ki so ga sodobniki imenovali “francoski Sokrat” in “naš Aristotel”, po kastraciji pa meniha in opata, ki so mu dvakrat sodili zaradi herezije in ga je papež obsodil na “večni molk”, se že samo po sebi bere kot roman. Ob...VEČ
     
Razprodano!
1999
Delo prinaša teoretsko in socialno-zgodovinsko analizo razvoja institucije umetnosti v civilizacijski paradigmi Zahoda in predstavlja pomemben prispevek h kritični analizi avtonomije umetnosti v sodobnem kapitalizmu. Skozi oris umetniških modelov, paradigem in gibanj, zlasti romantike in realizma 19. stoletja, pokaže postopno radikalizacijo umetniškega izraza, ki doseže svoj vrhunec v obdobju...VEČ
     

Redna cena:
7.00€
Spletna cena: 5.60€
1999
Monografija odpira v slovenski sociologiji novo poglavje: sociologijo čustev, ki je v svetu v zadnjih dveh desetletjih tako rekoč na pohodu. Avtorica predstavlja in kritično vrednoti prevladujoče racionalistične razlage in odnos do čustev v družboslovju, začenši z antično mislijo pa do sodobnih avtorjev, s poudarkom na treh velikanih sociologije: Webru, Simmlu in Durkheimu. Pomembna je ugotovitev...VEČ
     
Razprodano!
1999
Avtorica, zagovornica holističnega pristopa k pouku v osnovni šoli, oriše sodobne poglede na intelektualni, čustveni in socialni razvoj otroka in obširno predstavi nove metode, šole in teorije celostnega pouka in učenja. Med drugim piše o vzhodnjaški celostni psihofizični disciplini, o Gardnerjevi teoriji mnogotere inteligentnosti, novih spoznanjih kognitivne znanosti, Golemanovi teoriji...VEČ