Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Razprodano!
1998
ZADNJI IZVODI! Britanski zgodovinar se opira na zgodovinopisna, literarna in druga dela Grkov iz 5. stoletja pr.n.št. in njihovih sodobnikov, da bi opisal institucije in način delovanja grške demokracije – svet petstotih, ljudsko skupščino, porotna sodišča ter areopag in arhonte kot varuhe zakonov, znamenite “črepinjske sodbe”, upravno delitev, izbiranje vojskovodij, nato...VEČ
     

Redna cena:
7.00€
Spletna cena: 6.30€
1998
Tema knjige je javna šola, znotraj te pa kot ključno vprašanje kvaliteta opravljanja učiteljskega poklica, strokovnost in avtonomija, ki jo lahko učitelji dosežejo kljub stalnemu vpletanju politike in ekskluzivističnih svetovnih nazorov v delo šole. Tej temi avtorica sledi v začetke javne šole pri nas – v drugo polovico 18. stoletja. Analizira vzroke, načrte in pričakovanja, ki so se vezali...VEČ
     
Razprodano!
1998
Kdaj in pod kakšnimi pogoji lahko država poseže v razmerje med starši in otrokomč Knjiga je posvečena primerom, ko starši ne morejo ali nočejo varovati koristi otroka in mora to namesto njih storiti država. Avtorica najprej teoretično razdela pravico do spoštovanja družinskega življenja in ukrepe države za varstvo koristi otrok po Evropski konvenciji za varstvo človekovih pravic in v slovenski...VEČ
     

Redna cena:
10.00€
Spletna cena: 9.00€
1998
ZADNJI IZVODI Monografija je posvečena filozofskemu sistemu nemškega filozofa Arthurja Schopenhauerja, ki ga zgodovina filozofije uvršča med najpomembnejše mislece 19. stoletja. V ospredju je Schopenhauerjeva filozofija umetnosti, metafizika narave in problematika religije, z novimi osvetlitvami njegovega vpliva na slovensko umetnostno in filozofsko misel. Izvirnost dela je prav v...VEČ
     
Razprodano!
1998
Avtorica sistematično predstavlja in kritično vrednoti ključna vprašanja psihologije družine – “osnovne življenjske celice” v poljih čustvovanja, mišljenja in ravnanja. Pri tem se opira na dognanja psihoanalize, sistemske teorije in teorije komuniciranja. Zanimajo jo zlasti socializacijski in psihodinamični procesi v družini. V tem okviru najdemo razlago odnosov neodvisnosti in...VEČ
     
Razprodano!
1998
“Kratka” zgodovina filozofije v štirih poglavjih, naslovljenih Iskanje svetovnega reda: filozofija starega veka, Bog in filozofi: religijska in srednjeveška filozofija, Med znanostjo in religijo: moderna filozofija in razsvetljenstvo, Od modernizma do postmodernizma: dvajseto stoletje, zajame ključne mislece in filozofske ideje, začenši s t.i. grškim čudežem in do postmoderne oz....VEČ
     
Razprodano!
1998
Avtor se ukvarja z Balkanom in življenjem njegovih prebivalcev od 16. stoletja do prvih desetletij 20. stoletja: temi se približa skozi pričevanja evropskih popotnikov, od vojakov in trgovcev do diplomatov in znanstvenikov, ki so v tem času potovali po Balkanu. V svojih delih so popotniki opisali marsikaj – od ljudskih vraž do običajev na balkanskih dvorih, od načinov izražanja verske...VEČ
     
Redna cena:
4.17€
1998
Avtor je analizo revije Perspektive in kroga perspektivovcev izpeljal na ozadju sočasnih socioloških teorij, iz predhodnih političnih in umetniških avantgardnih intelektualnih gibanj in z namenom, da bi osvetlil možnosti in tveganja intelektualcev danes in jutri. Naj z avtorjevimi besedami nakažemo osnovni ton knjige: “... In lasten nagib je bil, kako razložiti nastanek neke revije kot...VEČ
     

Redna cena:
7.00€
Spletna cena: 5.60€
1998
V jedru dela je razmerje ženska – politika, odnos družbe do ‘vmešavanja’ žensk v politiko in odnos žensk do politike. Avtorica kritično razčleni vpliv volilnih sistemov, političnih strank in različnih političnih strategij na zastopanost žensk v parlamentu. Za nas najpomembnejši del knjige je namenjen dogajanjem na slovenskem političnem prizorišču, ki ponuja tudi predloge...VEČ
     
Razprodano!
1997
V prvem izvirnem strokovnem delu pri nas, ki celovito obravnava ekonomiko družine, je v središču zanimanja otrok kot nosilec stroškov in vir blaginje za svojo družino in družbo (državo). Z jasno in nadvse aktualno primerjalno analizo podatkov, ki vsestransko prikazujejo položaj otrok in družin ter ukrepe družinske in populacijske politike v številnih državah po svetu in v Sloveniji, avtorica...VEČ