Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Ž
Razprodano!
1997
Avtor zarisuje zgodovinski tok razvoja mednarodnih odnosov v svetu z začetki v staroveških civilizacijah in grškem mikrokozmosu, nato prehode iz srednjega veka v kapitalizem, obdobje med vestfalskim mirovnim kongresom in francosko revolucijo, posebej pomen slednje za razvoj mednarodnih odnosov, čas med sveto alianso in prvo svetovno vojno, obdobje med obema vojnama, razvoj mednarodnih odnosov po...VEČ
     
Razprodano!
1997
Avtor je v metodološko pomoč dijakom–maturantom pri pisanju maturitetnega eseja že pred letom napisal priročnik “Šolski esej”. Pričujoči priročnik, sestavljen iz dveh sklopov, predstavlja definicije in tipologije romana in povesti, njune sestavine in opozarja na zagate pri interpretiranju. V drugem delu avtor razčlenjuje pet literarnih del slovenskih avtorjev, ki so gradivo za...VEČ
     
Razprodano!
1997
Avtorjeva izhodiščna misel je, da je razčlenitev mitov neke družbe vselej razčlenitev njenih najbolj samoumevnih, najbolj razširjenih in najpomembnejših idej, ki jih goji o sebi in drugih. Mit je trdnjava družbene predstavotvornosti in živi vir smisla, brez katerega za njegove naslovnike ni življenja. Tej misli sledi, ko se spušča v raziskovanje nastanka, razvoja in sprevračanja mitov v našem...VEČ
     
Razprodano!
1997
Knjiga je posvečena dvema temeljnima vprašanjema grške filozofije in s tem tudi filozofije nasploh: vprašanju biti in pomenu logosa. Precej prostora avtor nameni splošnim temam: kaj je grštvo, kakšno je bilo grško življenje, kaj sploh je filozofija in v kakšnih okoliščinah je prišlo do njenega nastanka, kje so prelomna obdobja grške filozofije idr. Delo torej prinaša dobrodošel zgodovinski...VEČ
     
Razprodano!
1997
Avtor predstavlja idejo, da je avtoriteta neločljivo povezana z vzgojo kot tisto, kar vzgojo šele omogoča: avtoritete v vzgoji ne moremo ukiniti, lahko pa vplivamo na njene pojavne oblike in tako omogočimo ali ustavimo otrokove osvoboditvene procese. Delo je zasnovano interdisciplinarno in obsega štiri temeljna poglavja: avtoritarnost v evropski kulturni tradiciji, oblike avtoritete v vzgoji,...VEČ
     
Razprodano!
1997
Teoretična dela s področja plesa so pri nas redka, končno pa je med slovenske bralce prišlo eno od temeljnih del s tega področja, ki ga je nemški muzikolog dr. Curt Sachs, eden največjih svetovnih strokovnjakov na področju muzikologije in zgodovine plesa, napisal že leta 1933. Knjiga je razdeljena na dva dela: sistematični in zgodovinski. Prvi predstavlja tipe plesov in se pri tem največ časa...VEČ
     
Razprodano!
1997
Prvi kompendij sodobnih teorij politike v slovenščini prinaša izbor najbolj prodornih in relevantnih tekstov prek tridesetih sodobnih politologov in političnih filozofov iz 2. polovice XX. stoletja. Zajame pojme politike in političnega, novo političnost, politiko kot demokracijo, politiko v filozofski perspektivi, problematiko morale, pravičnosti, svobode in (ne)enakosti v politiki. VEČ
     
Redna cena:
4.17€
1997
Avtorica se ukvarja s problematiko urejanja in upravljanja javnih zelenih površin v mestih – od mestnih parkov do domačih vrtičkov. Glavni namen dela je spodbuditi komunikativno sodelovanje med upravljalci mesta, specialističnimi službami in prebivalci. S številnimi primeri iz prakse urejanja “zelene” problematike v slovenski prestolnici prikaže rezultate uspešnega sodelovanja,...VEČ
     
Redna cena:
4.17€
1996
Avtor, znan tako kot publicist in literat ter kot raziskovalec v bioloških znanostih, široko, z vidikov biologije in tudi filozofije ter etike, pristopa k problemu altruizma, njegovi pojavnosti v raznovrstnih oblikah, njegovemu mestu v medčloveških odnosih individualizirane zahodnjaške družbe in s tem povezanih paradoksih v vsakdanjem ravnanju. Plast za plastjo nam odstira protislovja altruizma;...VEČ
     
Razprodano!
1996
Avtorjevo razmišljanje je spodbudila vojna v Bosni: intelektualci, tudi slovenski, se po njegovi oceni za vojno skorajda niso zmenili. Kakšen je položaj politike v družboslovju in predvsem, kako in zakaj je prišlo do tako evidentnega zaničevanja političnega delovanja in s tem do odsotnosti kakršne koli javne oblike delovanja – to so vprašanja, ki si jih je zastavil avtor. Prek temeljitega...VEČ