Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | T | U | V | W | Y | Ž
Razprodano!
1996
Ameriški pisatelj je povezal navidezno nezdružljivo: modrost najslavnejšega zahodnega medveda in načela ene starodavnih vzhodnjaških filozofij – taoizma. Izvirne odlomke iz Milnejevih tekstov o medvedu Puju je prepletel s taoističnim učenjem, ki ga je predstavil v novih dialogih med pripovedovalcem in liki iz Milnejevih del. Ne čudi, da je knjiga postala bestseller in dobila status dela,...VEČ
     
Razprodano!
1996
Delo je namenjeno bralcu, ki na novo vstopa v svet dramskega besedila in dramske uprizoritve. Seznanja ga z osnovnimi elementi in pojmi klasične in sodobne dramatike, obenem pa daje osnove za nadaljnji študij te snovi. Dodan je slovarček osnovnih dramaturških pojmov. VEČ
     
Razprodano!
1996
Prvo slovensko nacionalno poročilo o mladini je nastalo po vzoru evropskih nacionalnih poročil o mladini na osnovi obsežne in zahtevne raziskave. Prinaša študije devetih avtorjev, ki obravnavajo vse pomembne vidike družbenega življenja slovenske mladine in jih ilustrirajo s tabelami, grafičnimi prikazi in anketami. Zajamejo demografske značilnosti, družinski status, izobraževanje in izobraženost...VEČ
     
Redna cena:
4.17€
1996
Knjiga je rezultat posvetovanja, ki ga je ob 60-letnici izida znamenite Keynesove “Splošne teorije zaposlenosti, obresti in denarja” in 50-letnici njegove smrti pripravila Zveza ekonomistov Slovenije skupaj z revijo Naše gospodarstvo in Ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Prinaša 11 prispevkov priznanih slovenskih ekonomistov o aktualnih vprašanjih ekonomske teorije, ki izhajajo iz...VEČ
     
Razprodano!
1996
Knjiga je skupno delo petih uglednih strokovnjakov za makroekonomijo in Vzhodno Evropo in je nastala napobudo povezovalne organizacije zahodno-evropskih socialdemokratskih strank, Evropskega foruma za demokracijo in solidarnost, s ciljem, da pripomore k oblikovanju strokovno podprte vseevropske politične razprave o alternativnih tranzicijskih možnostih. Avtorji analizirajo javno upravo,...VEČ
     
Razprodano!
1996
Avtor spremlja in interpretira potek in posledice religijskih sprememb v Vzhodni Evropi po 1989. letu, torej po padcu komunističnih režimov. Spopadel se je z obsežnim zgodovinskim gradivom in v študijo zajel tako religijsko-kulturne vzorce zahodne civilizacije kot tudi religijsko-kulturno identiteto vzhodnoevropskih držav v predkomunističnem, komunističnem in postkomunističnem obdobju. V središču...VEČ
     

Redna cena:
8.35€
Spletna cena: 6.68€
1996
Glavni predmet knjige je znanost kot sistematična spoznavna dejavnost posameznikov in skupin, ki rezultira v znanstvenih teorijah. V ospredju so tiste sestavine znanosti, ki omogočajo nastanek in razširjanje znanstvenega znanja ter njegovo uporabo v stvarnem svetu. Avtor se osredotoči na tri sestavine, v katerih vidi jedro znanstvenega dela: znanstveno znanje, problematiko znanstvenih razlag in...VEČ
     
Razprodano!
1996
Monografija je sociološka analiza stanovanjske politike in predstavlja njen razvoj in sedanje stanje v svetu in pri nas, vključujoč stanovanjske trge, sisteme stanovanjske porazdelitve, povezavo med stanovanjem in kakovostjo življenja idr. Avtorica je vključila tudi zgodovinsko analizo, tj. predstavitev stanovanjske politike v Sloveniji od njenih začetkov do obdobja med obema vojnama in razvoja...VEČ
     
Razprodano!
1996
Češki filozof Karel Teige, sprva zaradi svoje antistalinistične pozicije znotraj marksizma, kritične misli in avantgardnosti ter kasneje zaradi gosenic tankovskega socializma persona non grata komunistične revolucije, je bil kot teoretik, umetnik in politični revolucionar poleg Walterja Benjamina nedvomno med tistimi, ki so presegli horizonte t.i. marksistične estetike. V tem smislu poskuša avtor...VEČ
     
Razprodano!
1996
Avtorja v delu, ki spaja elemente visokošolskega učbenika in znanstvene monografije, kombinirata zgodovino biologije z vstopom v novo biologijo in nove teoretske prelome. Pri tem sta izrazito kritična in podajata lastne izvirne poglede in teorije. Seznanjata nas z razvojem bioloških konceptov od antike do 20. stoletja, s paradigmami moderne biologije in posebej z najnovejšimi pristopi k problemu...VEČ