Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | T | U | V | W | Y | Z
Razprodano!
1996
Monografija je sociološka analiza stanovanjske politike in predstavlja njen razvoj in sedanje stanje v svetu in pri nas, vključujoč stanovanjske trge, sisteme stanovanjske porazdelitve, povezavo med stanovanjem in kakovostjo življenja idr. Avtorica je vključila tudi zgodovinsko analizo, tj. predstavitev stanovanjske politike v Sloveniji od njenih začetkov do obdobja med obema vojnama in razvoja...VEČ
     
Razprodano!
1996
Češki filozof Karel Teige, sprva zaradi svoje antistalinistične pozicije znotraj marksizma, kritične misli in avantgardnosti ter kasneje zaradi gosenic tankovskega socializma persona non grata komunistične revolucije, je bil kot teoretik, umetnik in politični revolucionar poleg Walterja Benjamina nedvomno med tistimi, ki so presegli horizonte t.i. marksistične estetike. V tem smislu poskuša avtor...VEČ
     
Razprodano!
1996
Avtorja v delu, ki spaja elemente visokošolskega učbenika in znanstvene monografije, kombinirata zgodovino biologije z vstopom v novo biologijo in nove teoretske prelome. Pri tem sta izrazito kritična in podajata lastne izvirne poglede in teorije. Seznanjata nas z razvojem bioloških konceptov od antike do 20. stoletja, s paradigmami moderne biologije in posebej z najnovejšimi pristopi k problemu...VEČ
     
Razprodano!
1996
Avtor obravnava politično, versko in kulturno dogajanje v Evropi med 11. in 14. stoletjem, razkriva stališča in vlogo glavnih protagonistov in mislecev krščanskega zahoda, in dokazuje, da križarske vojne in uničevanje Saracenov niso izšli iz divjega vsesplošnega militarizma, marveč iz mirovnega gibanja: mir med kristjani je nastal z vojnami kristjanov zoper nevernike. Z isto vnemo in natančnostjo...VEČ
     
Razprodano!
1996
Avtor, ugledni novinar in publicist, je več kot tri desetletja spremljal dogajanje na področju bivše Jugoslavije, zato je knjiga hkrati analiza poznavalca ozadij razpada Jugoslavije in poročilo očividca o dogodkih, oprto na arhivsko gradivo in druge zgodovinske vire, pa tudi na osebne pogovore z najpomembnejšimi akterji. Veliko prostora v knjigi je namenjenega slovenskim stališčem in mnenjem,...VEČ
     

Redna cena:
8.11€
Spletna cena: 6.49€
1996
Osem moških: pisatelj, protestantski pastor, zdravnik, antropolog ... čustveno in iz lastnih izkušenj razmišlja o očetovstvu in o moškosti, o vlogi moškega kot moža, očeta, sina, partnerja. To je knjiga izpovedi švedskih moških, kjer so, po besedah enega od avtorjev, “časi, ko je moški prišel domov, zaigral vlogo izčrpanega moškega hranilca in se zavalil na naslonjač, žena pa mu je šla...VEČ
     
Razprodano!
1996
Avtorica, teoretičarka in priznana ustvarjalka video filmov, se osredotoča na prikaz družbenih, kulturnih in političnih vidikov posledic novih tehnologij v razmerah postmoderne družbe. Posega na vrsto področij, ki zadevajo položaj in transformacije subjekta, posameznika in telesa v sodobnem svetu, in opozori tudi na posledice, ki jih ima zdajšnje preoblikovanje globalne družbe postmodernosti za...VEČ
     

Redna cena:
8.56€
Spletna cena: 6.85€
1996
Avtor nam v razmislek ponuja sedem kritičnih esejev, v katerih želi "preveriti slovensko literarno vedo", saj je kot ugotavlja v uvodu, "slovenska literarna zgodovina po 200 letih slej ko prej ugledna gospa, vendar v mnogočem ostarela, nanjo pa se je navesilo tudi zelo veliko nepotrebnega lišpa..." O vsebini pa dovolj zgovorno pričajo naslovi esejev: Prve naloge slovenske...VEČ
     

Redna cena:
4.17€
Spletna cena: 3.75€
1996
Avtorica razmišlja o možnosti politične filozofije v postmodernizmu in o diskurzivni konstituciji narodne in kulturne identitete v obdobju reinvencije demokracije ter odkriva možnosti in meje “stare” in “nove” demokracije po zlomu komunizma v vzhodni in srednji Evropi. Pri obravnavi vprašanj s področja etike, politične filozofije, prava in demokracije se opira na...VEČ
     
Razprodano!
1995
Bogata pripoved o severnoameriških Indijancih, ki je plod izjemnega poznavanja razpoložljivih virov in osebne izkušnje – avtor je vrsto let preživel v ZDA –, nas seznanja z življenjem indijanskih plemen od pradavnine do stika z belo civilizacijo, popelje v čas “odkrivanja” novega sveta in odgovarja na vprašanje, kako Indijanci živijo danes. VEČ