Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Razprodano!
1996
Avtor obravnava politično, versko in kulturno dogajanje v Evropi med 11. in 14. stoletjem, razkriva stališča in vlogo glavnih protagonistov in mislecev krščanskega zahoda, in dokazuje, da križarske vojne in uničevanje Saracenov niso izšli iz divjega vsesplošnega militarizma, marveč iz mirovnega gibanja: mir med kristjani je nastal z vojnami kristjanov zoper nevernike. Z isto vnemo in natančnostjo...VEČ
     
Razprodano!
1996
Avtor, ugledni novinar in publicist, je več kot tri desetletja spremljal dogajanje na področju bivše Jugoslavije, zato je knjiga hkrati analiza poznavalca ozadij razpada Jugoslavije in poročilo očividca o dogodkih, oprto na arhivsko gradivo in druge zgodovinske vire, pa tudi na osebne pogovore z najpomembnejšimi akterji. Veliko prostora v knjigi je namenjenega slovenskim stališčem in mnenjem,...VEČ
     

Redna cena:
8.11€
Spletna cena: 6.49€
1996
Osem moških: pisatelj, protestantski pastor, zdravnik, antropolog ... čustveno in iz lastnih izkušenj razmišlja o očetovstvu in o moškosti, o vlogi moškega kot moža, očeta, sina, partnerja. To je knjiga izpovedi švedskih moških, kjer so, po besedah enega od avtorjev, “časi, ko je moški prišel domov, zaigral vlogo izčrpanega moškega hranilca in se zavalil na naslonjač, žena pa mu je šla...VEČ
     
Razprodano!
1996
Avtorica, teoretičarka in priznana ustvarjalka video filmov, se osredotoča na prikaz družbenih, kulturnih in političnih vidikov posledic novih tehnologij v razmerah postmoderne družbe. Posega na vrsto področij, ki zadevajo položaj in transformacije subjekta, posameznika in telesa v sodobnem svetu, in opozori tudi na posledice, ki jih ima zdajšnje preoblikovanje globalne družbe postmodernosti za...VEČ
     

Redna cena:
8.56€
Spletna cena: 6.85€
1996
Avtor nam v razmislek ponuja sedem kritičnih esejev, v katerih želi "preveriti slovensko literarno vedo", saj je kot ugotavlja v uvodu, "slovenska literarna zgodovina po 200 letih slej ko prej ugledna gospa, vendar v mnogočem ostarela, nanjo pa se je navesilo tudi zelo veliko nepotrebnega lišpa..." O vsebini pa dovolj zgovorno pričajo naslovi esejev: Prve naloge slovenske...VEČ
     

Redna cena:
4.17€
Spletna cena: 3.75€
1996
Avtorica razmišlja o možnosti politične filozofije v postmodernizmu in o diskurzivni konstituciji narodne in kulturne identitete v obdobju reinvencije demokracije ter odkriva možnosti in meje “stare” in “nove” demokracije po zlomu komunizma v vzhodni in srednji Evropi. Pri obravnavi vprašanj s področja etike, politične filozofije, prava in demokracije se opira na...VEČ
     
Razprodano!
1995
Bogata pripoved o severnoameriških Indijancih, ki je plod izjemnega poznavanja razpoložljivih virov in osebne izkušnje – avtor je vrsto let preživel v ZDA –, nas seznanja z življenjem indijanskih plemen od pradavnine do stika z belo civilizacijo, popelje v čas “odkrivanja” novega sveta in odgovarja na vprašanje, kako Indijanci živijo danes. VEČ
     
Razprodano!
1995
Knjiga razgrinja barvito in večplastno podobo čarovništva od predstav v evropski mitologiji do preganjanja čarovnic v evropskih državah od srednjega veka do razsvetljenega 18. stoletja. VEČ
     
Razprodano!
1995
V svojih spominih legendarni partizanski komandant, generalpolkovnik in narodni heroj popisuje svojo življenjsko pot od otroških let v Kraljevini Jugoslaviji do usodnih odločitev med 2. svetovno vojno – v osrednjem delu knjige opisuje etape v narodnoosvobodilnem boju, življenje v partizanih, človeške usode soborcev in sodelavcev do osvoboditve. Knjigo zaključi z orisom svoje mirnodobne...VEČ
     
Razprodano!
1995
Avtor, profesor zgodovine na Univerzi Lancaster, strnjeno predstavlja socialnopolitični okvir in pogoje, v katerih je nastajal in prišel na oblast italijanski fašizem. Posebej opisuje vzpon in življenjsko pot Benita Mussolinija, fašistično diktaturo, mednarodne razsežnosti italijanskega imperializma in vlogo Italije v 2. svetovni vojni. Bolj kot zgodovinska razprava je to briljanten esej o...VEČ