Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | T | U | V | W | Y | Ž
Razprodano!
1992
Zgodovinar mlajše generacije predstavlja nadvse pomemben, a v zavesti Slovencev premalo prisoten in slabo poznan pojav v zgodovini slovenske državnosti – delovanje prve slovenske vlade v letih 1918–1921. VEČ
     
Razprodano!
1991
Učbenik odlikujejo vsebinska aktualnost, odprtost do mnoštva ključnih dejstev in do različnih interpretacij v okviru sociologije, predvsem pa sistematičnost, preglednost in didaktična dodelanost. V obsežnem dodatku so ugledni slovenski sociologi zbrali podatke, ki veljajo za slovensko družbo, skupaj s pojasnili, obrazložitvami, komentarji in seznamom v slovenskem jeziku dostopne literature o...VEČ
     
Razprodano!
1991
Avtorica izhaja iz stališča, da je spol tisti, ki ima odločilno vlogo v dejavnostih pri preživljanju prostega ali zunajdelovnega časa, vezanega na konkretni življenjski prostor in njegove meje. VEČ
     
Razprodano!
1991
Delo odpira vrata v slovensko preteklost skozi tematiko socialistične modernizacije. Ta je bila po prepričanju avtorice le ponovitev podedovanih vzorcev, s katerimi so se družbeni sistemi na periferiji kot zamudniki vključevali v svetovne procese modernizacije, in potemtakem (neuspešen) poizkus preseganja zaostalosti, ki je rezultiral v še večji zaostalosti. VEČ
     
Razprodano!
1991
Avtor predstavi teoretski okvir, v katerem je v politični znanosti nastala konsociativna teorija in nato vplivno Lijphartovo teorijo konsociativne demokracije. Drugi del je namenjen ocenjevanju veljavnosti konsociativne teorije, nato pa avtor praktično, na primeru štirih držav, paradnih konjev konsociativizma (Nizozemska, Belgija, Avstrija, Švica), dokaže, da teorija ni izkazala veljavnosti v...VEČ
     
Razprodano!
1991
V zborniku so zbrani pogledi, stališča in argumenti, ki so jih spomladi 1991 ponujale obramboslovna in druge stroke, pa tudi sami pobudniki demilitarizacije Slovenije kot alternativne poti za zagotavljanje nacionalne varnosti. VEČ
     
Razprodano!
1991
Kakšen naj bo odnos med zasebnim in javnim v vzgoji ter kakšna jamstva mora glede vzgojnega vpliva dajati državna, obvezna šola? VEČ
     
Razprodano!
1991
Delo priznanega slovenskega sociologa s sodelavci je rezultat večletnega raziskovanja socioloških vidikov stavk v okviru interdisciplinarnega raziskovalnega projekta, s ciljem spoznati ključne dimenzije stavk in predlagati model družbene regulacije tega pojava. VEČ
     
Razprodano!
1990
Zbornik je dokument časa, ko jugoslovanska ideja še ni bila povsem pokopana in se je vsaj levi pol slovenske politike še resno ukvarjal z možnostmi za preoblikovanje jugoslovanske skupnosti v demokratično konfederacijo. VEČ
     
Razprodano!
1990
Obračun s kulturno revijo Perspektive predstavlja morda najboljši primer odnosa med politiko in kulturo v Sloveniji v prvih povojnih desetletjih. Namen študije je predvsem pojasniti ideološko in politično ozadje ukinitve Perspektiv. VEČ