Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Razprodano!
2011
Cilj zbornika Nov(o) državljan(stvo) je svež prispevek k preseganju težav pri razumevanju odnosa med konceptom državljanstva in države, kar je še zlasti pereče v okoljih, kjer je tudi na je­zi­kov­ni ravni prišlo do niveliranja političnega članstva na na­cio­nal­no ali celo etnično pripadnost, čeprav je etimološki izvor besede – od koncepta civitas, civitatus pa vse do modernega citoyen –...VEČ
     
Razprodano!
2010
Danes na svetu skoraj ni države, ki bi jo lahko v celoti poimenovali »nacionalna država«. Ne samo, da so države nacionalno mešane, ampak tudi na večini teritorijev, ki jih imajo »nacionalne države« za svoje, živijo etnične manjšine; in nasprotno: skorajda ni države, katere meje bi se ujemale z etničnimi mejami njenega prebivalstva. VEČ
     
Razprodano!
2010
Procesi globalizacije, individualizacije, atomizacije, hibridizacije, večnivojskega političnega povezovanja so sodobne družbe in politične skupnosti postavile pred zahtevno nalogo. VEČ
     

Redna cena:
8.00€
Spletna cena: 7.20€
2010
Najbrž ni reforme, ki bi bila nujnejša od reforme univerze. Vendar tudi ni reforme, ki bi se zdela enako nepopravljivo obsojena na propad. Mar ni to odraz globokega prepada, ki je nastal med idealom, na katerem je zrasla univerza, in njeno današnjo realnostjo? To je bil ideal prostora nepristranske kulture in znanja z univerzalno vrednostjo. Današnja realnost pa je »utilitarno« znanje, pri...VEČ
     

Redna cena:
8.00€
Spletna cena: 7.20€
2010
Delo vsebuje tako objavljena kot neobjavljena besedila, ki sta jih avtorja napisala v daljšem časovnem obdobju in ob različnih priložnostih, pri čemer jih druži izvirni humanistični epistemološki pristop k problemom našega družbenega okolja. VEČ
     

Redna cena:
15.80€
Spletna cena: 14.22€
2010
Moška dominacija je tako zasidrana v naše nezavedno in tako uglašena z našimi pričakovanji, da je ne zaznavamo več. Etnografski opis kabilske družbe, kjer se je ohranila tradicionalna sredozemska kultura, je zelo učinkovito orodje za razkrivanje samoumevnosti in raziskovanje simbolnih struktur androcentričnega nezavednega, ki obvladuje ljudi v naših družbah. Odkrivanje stalnic in razumevanje...VEČ
     

Redna cena:
8.00€
Spletna cena: 7.20€
2010
Delo velja danes za klasično delo marksistične literarne kritike. Eagleton predstavi vse vidnejše marksistične literarne in umetnostnozgodovinske teoretike in oriše njihova temeljna konceptualna orodja. V pregledu tovrstnega pojmovanja estetike vzame v pretres predvsem odnos med zgodovino oz. konkretnimi družbenimi okoliščinami in literaturo, med obliko literarnega dela in njegovo vsebino, med...VEČ
     

Redna cena:
15.80€
Spletna cena: 14.22€
2010
Poglavja »Premislek o materialnem in o gospodarskem življenju«, »Igre menjave« in »Čas sveta« so kratko, a navdihujoče popotovanje po raziskovanju narave kapitalizma enega največjih zgodovinopisnih umov 20. stoletja. Za Braudela »kapitalizem izhaja v prvi vrsti iz gospodarskih dejavnosti, ki se odvijajo na vrhu ali si prizadevajo k vrhu. Zato tak visoko leteči kapitalizem plava na dvakratni...VEČ
     

Redna cena:
12.00€
Spletna cena: 10.80€
2010
Avtor se spoprime z večino sodobnih perečih vprašanj s poglobljeno in pronicljivo teoretsko analizo. Avtor se v svojem podjetju opira in sklicuje na širok razpon teoretikov in umetnikov z emancipatornim predznakom in razdeljuje naša globalna družbena razmerja, v katerih dominirata postfordistični kapitalizem in vse bolj zasvojljiva potrošnja, katere matrico po njegovem mnenju najbolje povzame...VEČ
     

Redna cena:
32.80€
Spletna cena: 29.52€
2010
Knjiga je izčrpna in temeljna zgodovinska študija obdobja med francosko revolucijo in pomladjo narodov leta 1848, kot časa ko je svet krenil na nepovratno pot globalizacije. Po avtorjevem mnenju sta v tem obdobju vzniknila dva temeljna dogodka, ki sta se izkazala za nazaj kot tista, ki sta določala in določata tek zgodovine zahodne civilizacije vse do dandanašnjih dni. VEČ