Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Redna cena:
10.00€
Spletna cena: 9.00€
2011
V knjigi se Momiglianov učenec in profesor na princetonski univerzi Anthony Grafton z enciklopedično načitanostjo, analitično prodornostjo in slogovno izbrušenostjo loteva več kot dveh tisočletij zgodovine literarnega ponarejanja. Razprava, ki se giblje med, denimo, potvorbami Dionizija Odpadnika iz četrtega stoletja pr. n. št. in Protokoli sionskih modrecev iz dvajsetega, se dotika raznovrstnih...VEČ
     

Redna cena:
10.00€
Spletna cena: 9.00€
2011
V tej jedrnati in provokativni knjigi Daniel Cohen predstavi globalne premike v postindustrijski dobi. Solidarnosti, ki je bila nekoč značilna za industrijsko družbo, ni več. Nekdanja velika industrijska podjetja so sistematično razgradili: naloge, ki veljajo za nebistvene, so zaupane podizvajalcem, inženirji so v razvojnih parkih ločeni od delavcev, medtem ko so delničarji našli nove načine...VEČ
     
Redna cena:
5.00€
2011
Spletna stran revije Na voljo imamo še nekatere starejše izvode v manjših količinah. VEČ
     
Razprodano!
2011
Avtorica je z izhodiščem, ki so ga ustvarile navezave med teorijo, metodami kritične refleksije in likovno oziroma vizualno umetnostjo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, zastavila aktualno analizo, kritiko in refleksijo sodobnih vizualnih umetnosti na Slovenskem z natančnim izrisom teoretskega in umetniškega prostora in dogajanj, vključno z izgradnjo modela dojemanja v toku dogajanj, brez...VEČ
     

Redna cena:
23.00€
Spletna cena: 20.70€
2011
Res je potlačitev tega dogajanja pripomogla h krepitvi narodne identitete in da je Italija po dvajsetih letih fašizma in spopada z njegovimi tako rušilnimi posledicami priplezala na vrh strmine. Res pa je tudi, da je to pripeljalo do zamračitve realnosti in desetletja proizvajalo izkrivljene podobe, tako v kulturnem okolju kot v celotni italijanski družbi... VEČ
     
Razprodano!
2011
Osrednji namen knjige je celovit premislek kom­p­leks­nosti so­dob­nih heterogenih družbenopolitičnih meja v njihovi dia­hroni in sin­hroni dimenziji. VEČ
     
Razprodano!
2011
Cilj zbornika Nov(o) državljan(stvo) je svež prispevek k preseganju težav pri razumevanju odnosa med konceptom državljanstva in države, kar je še zlasti pereče v okoljih, kjer je tudi na je­zi­kov­ni ravni prišlo do niveliranja političnega članstva na na­cio­nal­no ali celo etnično pripadnost, čeprav je etimološki izvor besede – od koncepta civitas, civitatus pa vse do modernega citoyen –...VEČ
     
Razprodano!
2010
Danes na svetu skoraj ni države, ki bi jo lahko v celoti poimenovali »nacionalna država«. Ne samo, da so države nacionalno mešane, ampak tudi na večini teritorijev, ki jih imajo »nacionalne države« za svoje, živijo etnične manjšine; in nasprotno: skorajda ni države, katere meje bi se ujemale z etničnimi mejami njenega prebivalstva. VEČ
     
Razprodano!
2010
Procesi globalizacije, individualizacije, atomizacije, hibridizacije, večnivojskega političnega povezovanja so sodobne družbe in politične skupnosti postavile pred zahtevno nalogo. VEČ
     

Redna cena:
8.00€
Spletna cena: 7.20€
2010
Najbrž ni reforme, ki bi bila nujnejša od reforme univerze. Vendar tudi ni reforme, ki bi se zdela enako nepopravljivo obsojena na propad. Mar ni to odraz globokega prepada, ki je nastal med idealom, na katerem je zrasla univerza, in njeno današnjo realnostjo? To je bil ideal prostora nepristranske kulture in znanja z univerzalno vrednostjo. Današnja realnost pa je »utilitarno« znanje, pri...VEČ