Obračun s perspektivami

Razprodano!
Obračun s perspektivami
1990

Obračun s kulturno revijo Perspektive predstavlja morda najboljši primer odnosa med politiko in kulturo v Sloveniji v prvih povojnih desetletjih. Namen študije je predvsem pojasniti ideološko in politično ozadje ukinitve Perspektiv, zato je pretežno usmerjena na "partijski" del obravnavane problematike. Z uporabo doslej nedostopnega ali komaj dostopnega arhivskega gradiva (stenogrami sej CK) je avtor osvetlil zakulisje oblastniškega delovanja, tako na primer sicer dokaj blago, pa vendar opazno diferenciacijo v partijski strukturi ali vpliv družinskih vezi in celo osebnih zamer na potek dogodkov, ki so, ko je v partijskem vrhu prevladala ocena, da so"Perspektive instrument politične borbe za reakcionarne cilje", leta 1964 s politično kampanjo stalinističnega tipa pripeljali do ukinitve revije.

104 strani, mehka vezava
Format: 145 x 205
Področja: