Vzgoja v javni šoli

Razprodano!
Vzgoja v javni šoli
Zbornik razprav
1991

Kakšen naj bo odnos med zasebnim in javnim v vzgoji ter kakšna jamstva mora glede vzgojnega vpliva dajati državna, obvezna šola? Tematsko široko zasnovana publikacija zajema tri vsebinske sklope: konceptualizacija šolske vzgoje, razmerje med javnostjo šole, državno oblastjo in civilno družbo ter posebnosti v uresničevanju vzgojnih nalog na različnih stopnjah in pri različnih predmetih oz. vsebinah pouka.

164 strani, mehka vezava
Format: 140 x 200 mm
Področja: