Stavke

Razprodano!
Stavke
1991

Delo priznanega slovenskega sociologa s sodelavci je rezultat večletnega raziskovanja socioloških vidikov stavk v okviru interdisciplinarnega raziskovalnega projekta, s ciljem spoznati ključne dimenzije stavk in predlagati model družbene regulacije tega pojava. Poleg uvodnih splošno teoretičnih stališč v zvezi s teorijo konfliktov in tipologijo stavk v svetu je v knjigi podana sinteza oz. ocena dotedanjega proučevanja stavk v Jugoslaviji, jedro pa predstavljajo povzetki poglobljene empirične raziskave stavk v Sloveniji v letih 1988-1989, ki se nanašajo na različne vrste v vzorec zajetih stavk, njihovo dinamiko, vzroke, ki so pripeljali do stavk, organizatorje, potek stavk itd.

283 strani
Format: 140 x 200 mm
Področja: