Spočetje ekonomske samostojnosti

Razprodano!
Spočetje ekonomske samostojnosti
1994

V knjigi je zbrana serija strokovnih razprav, s katerimi je avtor z ekonomskega vidika spremljal in analiziral dogajanje in ukrepe ekonomske politike v jugoslovanskem in nato slovenskem gospodarstvu v času nastajanja pomembnih odločitev pri oblikovanju samostojne gospodarske ureditve. Rdeča nit kritične analize in najbolj pereča problematika, ki bo po avtorjevem mnenju "določala razvoj za prihodnja desetletja", zadeva privatizacijo, cenardno reformo in tranzicijske težave "poosamosvojitvene" ekonomske politike v razmerju do Evrope. V tem kontekstu avtor ocenjuje tudi posledice prodaje stanovanj državljanom, problem zamrznjenih deviznih vlog in zadolženost Slovenije.

216 strani, mehka vezava
Format: 140 x 205 mm
Področja: