Zaveza slovenstvu

Razprodano!
Zaveza slovenstvu
1993

V izvirnem in aktualnem razmisleku o sodobnem pomenu nacije, o usodi slovenskega naroda v preteklosti in o naših možnostih v prihodnji ureditvi Evrope sledi avtor tisti tradiciji evropske teoretične misli, v kateri je narodno vprašanje po svoji naravi kulturno in politično vprašanje. Interpretacijo "slovenstva" tako izpelje v naslednjih sklopih: novoveško razumevanje naroda, sodobno obzorje narodnega vprašanja, dileme slovenstva, geopolitične koordinate slovenstva, Slovenija in Evropa in slovensko narodno vprašanje kot vprašanje kulture.

160 strani, mehka vezava
Format: 140 x 205 mm