Kratka zgodovina etike

Razprodano!
Kratka zgodovina etike
Prevod:
Marjan Šimenc
1993

V knjigi je strnjen pregled zgodovine etike od predsokratske Grčije, Platona in Aristotela ter srednjeveških in renesančnih mislecev do etikov 18. in 19. stoletja in problemov etike v našem stoletju. V osemnajstih poglavjih se avtor, svetovno uveljavljeni ameriški filozof, posveča najpomembnejšim klasičnim avtorjem in njihovim temeljnim delom. V živahnem in berljivem, dovolj osebnem in zavoljo tega kritičnem stilu ponazarja in povzema humanistično zgodovino človekove moralne zaveze in angažmaja.

302 strani, mehka vezava
Format: 140 x 210 mm
Področja: