Psihologija vsakdanjega življenja

Razprodano!
Psihologija vsakdanjega življenja
1993

V knjigi avtorica uspešno združi navidezno nasprotna načina znanstvenega pristopa: objektivni prikaz glavnih psiholoških sestavin in struktur vsakdanjega življenja ljudi ter analizo emancipatorno najpomembnejših problemskih področij vsakdanjega življenja. Zato razstavi na praelemente glavne sestavine in strukture vsakdanjega življenja ljudi (vsakdanji svet, vsakdanje dogodke in situacije, medosebne odnose, družinski svet, življenjski tok ipd.). Ob tem izpostavi nekatere posebno "obtežene" pojave in dogajanja vsakdanjega življenja, kot so življenjske obremenitve in krize, vpliv spolnih razlik in oblikovanje subjekta v moderni družbi.

256 strani, mehka vezava
Format: 140 x 205 mm
Področja: