Kmečki dolgovi na slovenskem

Razprodano!
Kmečki dolgovi na slovenskem
Socialno-ekonomski vidiki zadolženosti slovenskih kmetov 1848-1948
1994

Avtor iz mlajše generacije zgodovinarjev orisuje problematiko kmeta in kmečkega gospodarstva ter njihovega zadolževanja v slovenskih deželah v drugi polovici 19. in prvi polovici 20. stoletja. Zadolženost, velikokrat tudi prezadolženost kmetij ni bila posledica nespametnega ravnanja njihovih lastnikov, temveč posledica kriznih razmer oz. strukturnih neskladij v kmetijstvu. S podatki dokazuje, da je bil problem kmečkih dolgov pravzaprav problem neugodne posestne strukture oz. prevlade majhnih kmetij, ki niso bile sposobne preživetja v tržnih pogojih gospodarjenja.

176 strani, mehka vezava
Format: 160 x 240 mm
Področja: