Liberalizem vs. korporativizem

Razprodano!
Liberalizem vs. korporativizem
1994

Delo prinaša prikaz sodobnih politoloških teorij liberalizma, pluralizma in korporativizma ter njihovega udejanjanja v svetovni politiki in v Sloveniji. Posebej osvetljuje razmerja med korporativizmom in parlamentarizmom, odnos zasebno-javno znotraj korporativizma ter odnos med korporativno državo in t. i. welfare state. Med aktualnimi razpravami o neokorporativizmu izpostavi poglede Lembrucha, Schmitterja, Pahla in Winklerja, kar zadeva korporativistične značilnosti konkretnih družbenih ureditev pa prikaže ureditve v Avstriji, Svobodni državi Bavarski, Republiki Irski in elemente korporativizma v Sloveniji.

240 strani, mehka vezava
Format: 140 x 205 mm
Področja: