Tuje investicije na Slovenskem

Razprodano!
Tuje investicije na Slovenskem
1994

Na podlagi teoretičnih spoznanj, empiričnih podatkov, anket, terenskih raziskav in tudi lastnih izkušenj avtor prikaže in kritično oceni razvoj, dejansko stanje in učinke neposrednih tujih investicij na slovensko gospodarstvo in razvoj. Posebej predstavi zakonski in širši družbeni okvir tujega investiranja v Slovenijo od leta 1967 dalje, osnovne značilnosti delovanja neposrednih tujih investicij pri nas, tehnološke in razvojne vidike teh investicij ter prikaže svetovne trende, prakse in pristope do tujih investicij na primerih izbranih držav. Na koncu podaja elemente za slovensko strategijo, politiko in pravni okvir na področju tujih investicij.

288 strani, mehka vezava
Format: 160 x 240 mm
Področja: