Čarovnice

Razprodano!
Čarovnice
Predstave, procesi, pregoni v evropskih in slovenskih deželah
1995

Knjiga razgrinja barvito in večplastno podobo čarovništva od predstav v evropski mitologiji do preganjanja čarovnic v evropskih državah od srednjega veka do razsvetljenega 18. stoletja. Avtorja, sociologinja in zgodovinar, predstavita tako starejše kot najnovejše interpretacije čarovništva, kot so se razvile v različnih vedah – antropoloških, kulturoloških, socioloških, politoloških, feminističnih in celo ekonomskih. Drugi del knjige se osredotoča na predstave o čarovništvu v slovenskih deželah od 14. do 18. stoletja, opisuje organizacijo sodišč in predstavlja najpomembnejše in najbolj krute krvne sodnike, oprto na zapise iz sodnih kronik in drugega pisnega gradiva. Osrednji del je kronika čarovniških procesov v slovenskih deželah, kjer so na kratko opisani vsi znani procesi – med njimi je skoraj četrtina slovenski javnosti doslej nepoznanih.

272 strani, mehka vezava
Format: 170 x 240 mm
Področja: