Komedija in mešane dramske zvrsti

Redna cena: 10.80€
Spletna cena: 8.64€
Komedija in mešane dramske zvrsti
1995

Delo je prvi sistematični pregled zgodovine in teorije komedije in mešanih dramskih zvrsti v slovenskem jeziku. Ker brez poznavanja temeljnih zakonitosti komedije in njene zgodovine - seveda ob hkratnem vedenju o tragediji - prepoznavanje zakonitosti pojavljanja in učinkovanja tragikomičnih prvin v mešanih dramskih zvrsteh ni možno, je avtor delo zasnoval kot zgodovinski pregled razvoja komedije in mešanih dramskih zvrsti, kjer nas popelje od antične komedije, rimske komediografije, srednjeveških burk in fars, commedie dell'arte in vzpona komedije in mešanih žanrov v času od renesanse do razsvetljenstva vse do sodobne prevlade mešanih žanrov.

Drugi del knjige smiselno dopolnjuje in zaokrožuje prvega: govori o teoriji komedije in mešanih dramskih zvrsti v delih Aristotela, Hegla in sodobnih dramskih teoretikov.

206 strani
Format: 145 x 210 mm
Področja:
ISBN: 961-6014-47-1