Rdeče in črno

Razprodano!
Rdeče in črno
Slovenstvo, partizanstvo in domobranstvo
1995

Družboslovno kritičen odziv na sodobne polemike o vlogi partizanstva in domobranstva presega ideološke in dnevnopolitične poglede, s tem da avtorja posebej poudarjata analizo ideološkega in vrednostnega sveta obeh strani v spopadu. Orišeta ideološke orientacije Slovencev pred drugo svetovno vojno, družbeno-politični kontekst nastanka partizanske vojske in na drugi strani formiranja domobranskih odredov, predstavita elemente simbolnega pri obeh (prisega, pozdrav, zastava...) in sledita razvoju dogajanja do konca druge svetovne vojne in tik po njem. Pri tem črpata iz številnih arhivskih virov, biografij, tedanje literature in pesništva, razgovorov ipd. ter na tej osnovi podajata tako zgodovinski prikaz dogajanja kot sociološki vpogled v notranjo dinamiko odnosov med akterji, njihove socialne mreže in sovplivanja.

220 strani, mehka vezava
Format: 160 x 240 mm
Področja:
ISBN: 961-6014-60-9