Svetovno podjetje

Razprodano!
Svetovno podjetje
Izzivi mednarodne proizvodnje
1996

Avtor obravnava doktrine in oblike mednarodne proizvodnje ter njihov pomen in vpliv na velike, srednje in majhne države. V tem okviru analizira součinkovanje nacionalnih gospodarstev, multinacionalk in tujih neposrednih investicij. Posebej analizira tudi implikacije strukturnih sprememb v svetovnem gospodarstvu za položaj slovenskega gospodarstva. Vodilna misel je nujnost vse večje internacionalizacije dejavnosti slovenskih podjetij, ne le s pomočjo privabljanja tujih vlagateljev, ampak tudi z vlaganji v tujini, ki so po mnenju avtorja eden pomembnejših načinov krepitve konkurenčnosti slovenskih podjetij. Posebno poglavje je namenjeno vključevanju Slovenije v Evropsko unijo. Dodano je obširno imensko in stvarno kazalo.

428 strani, mehka vezava
Format: 170 x 240
Področja:
ISBN: 961-6014-55-2