Obzorja grštva

Razprodano!
Obzorja grštva
Logos in bit v antični filozofiji
1997

Knjiga je posvečena dvema temeljnima vprašanjema grške filozofije in s tem tudi filozofije nasploh: vprašanju biti in pomenu logosa. Precej prostora avtor nameni splošnim temam: kaj je grštvo, kakšno je bilo grško življenje, kaj sploh je filozofija in v kakšnih okoliščinah je prišlo do njenega nastanka, kje so prelomna obdobja grške filozofije idr. Delo torej prinaša dobrodošel zgodovinski pregled konceptov logosa in biti v grški filozofiji od njenih začetkov do vključno Platona in Aristotela, po drugi strani pa je osnova za razumevanje sodobnih tematizacij razmerja med logosom in bitjo, ki jih je v 20. stoletju ponovno odprl M. Heidegger. Dodan je tudi slovar grških izrazov in antični grški alfabet.

232 strani, mehka vezava
Format: 145 x 205
Področja:
ISBN: 961-6014-93-5