Ustvarjalni gib - tretja razsežnost pouka

Razprodano!
Ustvarjalni gib - tretja razsežnost pouka
Učinki ustvarjalnega giba na nekatere vidike intelektualnega, emocionalnega in socialnega razvoja otroka
1999

Avtorica, zagovornica holističnega pristopa k pouku v osnovni šoli, oriše sodobne poglede na intelektualni, čustveni in socialni razvoj otroka in obširno predstavi nove metode, šole in teorije celostnega pouka in učenja. Med drugim piše o vzhodnjaški celostni psihofizični disciplini, o Gardnerjevi teoriji mnogotere inteligentnosti, novih spoznanjih kognitivne znanosti, Golemanovi teoriji emocionalne inteligentnosti, o vzgoji za mir ter o waldorfski in konvergentni pedagogiki. V središče postavlja metodo ustvarjalnega giba, ki spodbuja ustvarjalno mišljenje in delovanje. Pomemben del namenja predstavitvi rezultatov raziskave o uvajanju ustvarjalnega giba v pouk slovenskih šol, s posebnim ozirom na počutju in dosežkih učiteljev in učencev. Dodano je obširno stvarno in imensko kazalo.

264 strani, mehka vezava
Format: 170 x 240
Področja:
ISBN: 961-6294-13-X