Čas skrajnosti

Razprodano!
Čas skrajnosti
Svetovna zgodovina 1914-1991
Prevod:
Srečo Balent
Katarina Jerin
Seta Knop
2000

Avtor sodi v sam vrh svetovnega zgodovinopisja, njegova dela pa žanjejo tako občudovanje stroke kot bralcev. Knjiga je avtorski portret 20. stoletja, ki nudi zaokroženo sliko sveta in polpreteklih dogodkov in razkriva globlje zgodovinske silnice, ki so ga oblikovale.

Pregled dogodkov in osebnosti 20. stoletja Hobsbawm analizira in deli v tri dobe: dobo katastrofe (1914-1945), ki sta jo zaznamovali dve svetovni vojni, velika gospodarska kriza, oktobrska revolucija, fašizem in razpad kolonialnih imperijev, zlata leta (1946-1973), ki jih označuje boj za prevlado med kapitalizmom in socializmom v ozračju hladne vojne ter silovit gospodarski in tehnološki razvoj, ki je nepovratno spremenil življenja ljudi tudi v najbolj odmaknjenih delih sveta, in desetletja krize (od 1973), čas globalne in univerzalne krize v ekonomskem, političnem in socialnem pomenu, katere vrhunec predstavljajo posledice razpada Sovjetske zveze in sesutja evropskih komunističnih režimov.

Portret je izrisan v širokem zamahu, pisan v bogatem pripovednem slogu, ki bi mu ga lahko zavidal marsikateri esejist, z natančnostjo in vendar brez duhamornega naštevanja dejstev in nizanja dogodkov. Delo vsebuje tudi bogato bibliografijo ter imensko in stvarno kazalo.

Izvirni naslov: The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914-1991
628 strani, trda vezava
Format: 170 x 240
ISBN: 961-6294-18-0