Civilna družba

Razprodano!
Civilna družba
Stare podobe, nova videnja
Prevod:
Marjan Sedmak
2000

Britanski politični filozof slovi po tem, da je v osemdesetih letih 20. stoletja sprožil svetovno debato o civilni družbi kot pojmu, ki naj bi postal skupni imenovalec procesov demokratizacije tako na Zahodu kot na tedaj še socialističnem Vzhodu, pa tudi v Aziji in Latinski Ameriki.

V devetdesetih se je svetovno prizorišče korenito spremenilo, kar terja nove razmisleke o vlogi civilne družbe in njenem razmerju z državo in družbo – in prav s temi vprašanji se Keane ukvarja v pričujoči knjigi. čeprav ostaja na stališču, da je demokracija eksistenčno odvisna od razvite civilne družbe, opozarja zlasti na temne plati civilne družbe, kot so populistična gibanja, posebej v navezavi na nacionalizem in nasilje.

Pri tem ga zanima tudi sprememba javne sfere v dobi medijske prevlade in računalniške informatizacije, ki po eni strani pelje v večjo svobodo komuniciranja, po drugi pa vzpostavlja nove oblike nadzora nad posamezniki. V svoji analizi se vrača h klasikom, kot so Paine, Tocqueville, Gramsci, Elias ali Foucault, in polemizira z vplivnimi sodobnimi analitiki, kakršna sta Etzioni in Rorty.

Izvirni naslov: Civil Society: Old Images, New Visions
220 strani, mehka vezava
Format: 145 x 205
ISBN: 961-6294-20-2