Logos spoznanja

Razprodano!
Logos spoznanja
Osnove spoznavne teorije
2001

Avtor sodi v vrh slovenske filozofske logike, teorije znanosti in analitične filozofije in veliko objavlja tudi v tujini, predvsem v nemškem jezikovnem prostoru. V obširnem delu predstavlja razvoj spoznavne teorije, njene usmeritve, kot sta npr. fundacionalizem in koherentizem, različne načine in izvore spoznanja, vprašanja upravičenja resničnostnih sodb, razlikovanja apriornih in aposteriornih sodb, gotovosti subjekta v svoje znanje o svetu in sploh možnosti tega spoznanja.

V delu prikaže, sooča in kritično analizira stališča najznamenitejših starejših in sodobnih filozofov od Aristotela, Descartesa in Kanta do Russella, Wittgensteina in Quinea. Bralcem bo v pomoč obsežno imensko in stvarno kazalo.

480 strani, trda vezava
Format: 175 x 245
Področja:
ISBN: 961-6294-29-6